ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2361 2004-04-28 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn XX/121/2004 Obowiązujący
2362 2004-04-28 2004 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej XX/120/2004 Obowiązujący
2363 2004-04-28 2004 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej XX/119/2004 Obowiązujący
2364 2004-04-28 2004 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy XX/118/2004 Obowiązujący
2365 2004-04-28 2004 w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich XX/117/2004 Obowiązujący
2366 2004-04-28 2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego XX/116/2004 Nieobowiązujący
2367 2004-04-28 2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn XX/114/2004 Obowiązujący
2368 2004-03-10 2004 w sprawie budzetu na rok 2004 XIX/112/2004 Obowiązujący
2369 2004-02-25 2004 w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego XVIII/111/2004 Obowiązujący
2370 2004-02-25 2004 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady XVIII/110/2004 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu