ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2321
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Nr aktu prawnego
XII/58/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2322
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do wspólnego opracowania z Gminą Miejską Kętrzyn oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją spółka z o.o w Kętrzynie Studium wykonalności projektu „ Regulacja gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Kętrzyn „
Nr aktu prawnego
XI/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2323
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej nr działki 218/1 o pow. 0,1203 m² położonej w obrębie Mażany
Nr aktu prawnego
XI/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2324
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XI/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2325
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XI/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2326
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nadzieja „ w Smokowie
Nr aktu prawnego
XI/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2327
Data podjęcia
2007-12-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XV/75/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2328
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XI/52/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2329
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XI/51/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2330
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XI/50/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji