ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2331
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Nr aktu prawnego
XI/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2332
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Tańcownej na działalność Wójta Gminy Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
X/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2333
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości od Powiatu Kętrzyńskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.
Nr aktu prawnego
X/47/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2334
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości od Powiatu Kętrzyńskiego, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości.
Nr aktu prawnego
X/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2335
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nr aktu prawnego
X/45/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2336
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Martiany, gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
X/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2337
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2007 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
Nr aktu prawnego
X/43/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2338
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Wilcze Gniazdo” jv Sp. z o.o Gierłoż
Nr aktu prawnego
X/42/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2339
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kętrzyn w latach 2007-2012
Nr aktu prawnego
X/41/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2340
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Nr aktu prawnego
X/40/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji