ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty, informacje i deklaracje podatkowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STAWKI PODATKU ROLNEGO
 
Informujemy, że dla podatku rolnego obowiązuje stawka zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129), która wynosi 89,63 zł / dt, to
jest:
  • za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta) – 224,075 zł
  • za 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych (równowartość pieniężna 5 dt żyta) – 448,15 zł
STAWKI PODATKU LEŚNEGO
 
Do podatku leśnego obowiązuje stawka zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz. 1130), która wynosi 327,43 zł za 1 m³, to jest:
  • 327,43 zł za 1 m³ x 0,220 m³ = 72,0346 zł
 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 
Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. reguluje uchwała nr LXVIII/335/2023 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
 
Stawki podatku od środków transportu na 2024 r. reguluje uchwała nr LXVIII/336/2023 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
 
Przypominamy, że wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji:
  • na podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2024 r.
  • na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2024 r.
zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek oraz wzorami deklaracji zamieszczonymi poniżej.
Jednocześnie nadmieniamy, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji są dostępne na:
  • stronie : podatki.gov.pl
  • stronie Gminy Kętrzyn http://bip.gminaketrzyn.pl/105/Podatki_i_oplaty/
  • w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
 
 
Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wójt Gminy Kętrzyn zawiadamia, iż uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIX/249/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 08 lipca 2022 r., poz. 3143) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn. Należna od 01 września 2022 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 29,50 zł za jeden miesiąc od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawkę opłaty ustala się w wysokości dwukrotności stawki, tj. 59,00 zł za jeden miesiąc.
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
Opłata powyższa powinna być wnoszona do 15 dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Kętrzyn lub na rachunek bankowy:
BANK MILLENNIUM S.A. 64 1160 2202 0000 0004 5428 4602
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w roku 2024
Uchwała Nr
zmiana LXVIII/335/2023
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Uchwała Nr
zmiana
LXVIII/336/2023
 
w sprawie podatku od środków transportowych
 
 
Uchwała Nr
XV/87/2003

XXXIX/260/2009
 
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
 
 
Uchwała Nr
XV/89/2003
 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 
 
zmiana LXVIII/337/2023
 
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
 
 
Uchwała Nr
  III/4/2010
 
w sprawie ulgi w podatku rolnym
 
 
Uchwała Nr XXXIV/197/2005
 
w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych
i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
 
 
Uchwała Nr
XLIX/249/2022
 
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
 
 
Uchwała Nr
VII/53/2019
 
w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 
 
Uchwała Nr
XVII/98/2020
 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/219/2005
 
opłata za usuwanie nieczystości stałych i płynnych
 
 
Uchwała Nr XXVI/178/2008
 
w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kętrzyn
 
 
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH POBIERZ I WYPEŁNIJ WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1
   ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH - DT-1A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Od 1 lipca 2019 r. we wszystkich gminach w Polsce obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Kętrzyn. 
 
 
  PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 (NOWA)
   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1(NOWA)
   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1(NOWA)
 
 
  PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1 (NOWA)
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1 (NOWA)
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1 (NOWA)
   DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - ZN-1/B  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-21 07:59:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-21 09:26:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-21 14:24:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
269225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »