ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:47 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wynagrodzeń - Nazwa elementu do którego przynależy: 4/2021 Robert Skórka
15:05:44 Zmiana parametru danych do wyników. Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 4/2021 Robert Skórka
15:05:35 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 4/2021 Robert Skórka
15:01:07 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Nazwa elementu do którego przynależy: 3/2021 Robert Skórka
15:01:03 Zmiana parametru listy kandydatów. Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 3/2021 Robert Skórka
15:00:34 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 3/2021 Robert Skórka
08:13:07 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dowóz dzieci i młodzieży do szkół Anna Grabias
08:11:57 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół Anna Grabias
07:31:10 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie Anna Grabias
07:31:10 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie Anna Grabias

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony