ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:00 Zmiana statusu elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizacje pozarządowe - status archiwalny Robert Skórka
11:21:00 Zmiana statusu elementu informacja Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia - status archiwalny Robert Skórka
11:21:00 Zmiana statusu elementu informacja Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”. - status archiwalny Robert Skórka
11:18:45 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Kętrzyn o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych Robert Skórka

Zmiany z dnia: 2022-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:25 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVII/196/2021 Jagoda Pyrka
11:19:59 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVII/197/2021 Jagoda Pyrka
11:19:37 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVII/198/2021 Jagoda Pyrka
11:16:37 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Rozstrzygniecie nadzorcze wojewody - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXVII/200/2021 Jagoda Pyrka
11:14:39 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXVII/200/2021 Jagoda Pyrka
11:11:55 Edycja elementu informacja Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku Robert Skórka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony