ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 15291
NSP 2021 2569
Wybory, referenda 113341
Urząd Gminy Kętrzyn 91982
Dane podstawowe 21007
Statut Gminy 13722
Regulaminy 218711
Kierownictwo urzędu 456
Wójt 13760
Sekretarz 215196
Skarbnik 214122
Referaty i stanowiska 12705
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 1571709
Rada Gminy Kętrzyn 22378
Skład rady 229938
Radni - kontakt 15569
Przewodnicząca rady 16011
Komisje 211838
Komisja Rewizyjna 9908
Komisja Rolnictwa i Usług 8324
Komisja Budżetu i Uchwał 10089
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 11745
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 13592
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 7317
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 17928
Uchwały Rady Gminy 1550260
Protokoły z sesji rady 1060424
Protokoły komisji 1128823
Stanowisko Rady Gminy 1073143
Jednostki pomocnicze 41566
Akty prawne 3010266
Akty prawne - inne 13328
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 213193
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 50645
Zamówienia publiczne aktualne 612974
Zamówienia publiczne w toku 413468
Zamówienia publiczne archiwalne 449638
Wyniki zamówień publicznych 444385
Wyniki innych postępowa 382239
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 77747
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 3291
Nieruchomości ogłoszenia 487138
Wykazy, Archiwum nieruchomości 15610
Wykazy nieruchomości 42776
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 395257
Wyniki ogłoszeń 10357
Podatki i opłaty 323398
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 39980
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 240350
Aktualności i ogłoszenia 72260
Harmonogram odbioru odpadów 174001
Zasady segregacji 18137
Pojemnik niebieski 4977
Pojemnik zielony 7668
Pojemnik żółty 3813
Pojemnik brązowy 3320
Odpady pozostałe 4540
PSZOK 5807
Plan gospodarki odpadami 8272
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 11568
Czy wiesz że...? 3861
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 325888
Budżet, sprawozdania, mienie 29506
Projekt budżetu 50701
Budżet od 2003 do 2008 2972
Sprawozdania z wykonania 23014
Sprawozdania kwartalne 18855
Opinie RIO 20605
Sprawozdania finansowe 7971
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 317296
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 116064
Sprawozdania 16332
Akty prawne 13380
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 8550
Procedury załatwiania spraw 436458
Referaty / Stanowiska 127048
Sprawy 165905
Zarządzanie kryzysowe 10144
Jednostki organizacyjne 8984
GOPS 7820
SP Biedaszki 3088
SP Kruszewiec 3392
SP Nakomiady 6858
SP Wilkowo 2926
GOK 3721
Ochrona środowiska 31031
Decyzje środowiskowe 78931
Ogłoszenia, obwieszczenia 21126
Rejestry 6064
Rejestr informacji o środowisku 46899
PPWOW 37875
Dofinansowanie 42592
Strategie, raporty, opracowania 21929
Pomoc publiczna 9570
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 15423
Działalność lobbingowa 14710
Łowiectwo 153406
Petycje 27610
Zezwolenia 3102
Sprzedaż alkoholu 12606
Informacje nieudostępniane 13551
Ogłoszenia o naborze 315159
Ogłoszenia aktualne 46
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 135
RODO 189907
Kontrole 86056
Raport o stanie gminy 3639

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 3875
Wyszukiwarka 3589
Statystyka 6784
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 12511
Regionalny BIP WM 650
Rejestr zmian 1872249
Redakcja Biuletunu 6975
Mapa serwisu 6890
Powiaty i gminy 9810
Pliki do pobrania 14214
Instrukcja obsługi 5517

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 173673
Ostatnio dodane 23790
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 540352
Informacje o naborze 659884
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 6996
« powrót do poprzedniej strony