ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 16617
NSP 2021 4412
Wybory, referenda 137074
Urząd Gminy Kętrzyn 97204
Dane podstawowe 23743
Statut Gminy 17021
Regulaminy 220728
Kierownictwo urzędu 491
Wójt 27080
Sekretarz 216776
Skarbnik 217433
Referaty i stanowiska 13287
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 1769353
Rada Gminy Kętrzyn 24527
Skład rady 245388
Radni - kontakt 17662
Przewodnicząca rady 17932
Komisje 213168
Komisja Rewizyjna 12695
Komisja Rolnictwa i Usług 10468
Komisja Budżetu i Uchwał 11792
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 13515
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 14540
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 9320
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 22176
Uchwały Rady Gminy 1763194
Protokoły z sesji rady 1209169
Protokoły komisji 1288356
Stanowisko Rady Gminy 1224045
Jednostki pomocnicze 45908
Akty prawne 3199211
Akty prawne - inne 16263
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 223013
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 57815
Zamówienia publiczne aktualne 649328
Zamówienia publiczne w toku 445161
Zamówienia publiczne archiwalne 490035
Wyniki zamówień publicznych 481570
Wyniki innych postępowa 414347
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 80674
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 3984
Nieruchomości ogłoszenia 509124
Wykazy, Archiwum nieruchomości 21668
Wykazy nieruchomości 45824
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 404553
Wyniki ogłoszeń 10504
Podatki i opłaty 346495
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 44245
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 245695
Aktualności i ogłoszenia 85177
Harmonogram odbioru odpadów 195066
Zasady segregacji 20514
Pojemnik niebieski 5859
Pojemnik zielony 10272
Pojemnik żółty 4144
Pojemnik brązowy 3788
Odpady pozostałe 6228
PSZOK 6623
Plan gospodarki odpadami 10226
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 14826
Czy wiesz że...? 5284
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 346614
Budżet, sprawozdania, mienie 32087
Projekt budżetu 58557
Budżet od 2003 do 2008 5120
Sprawozdania z wykonania 25981
Sprawozdania kwartalne 21820
Opinie RIO 24148
Sprawozdania finansowe 10642
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 333134
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 133664
Sprawozdania 18289
Akty prawne 16468
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 11069
Procedury załatwiania spraw 447162
Referaty / Stanowiska 134291
Sprawy 174224
Zarządzanie kryzysowe 10567
Jednostki organizacyjne 9247
GOPS 10246
SP Biedaszki 3481
SP Kruszewiec 3894
SP Nakomiady 8909
SP Wilkowo 3292
GOK 4300
Ochrona środowiska 36800
Decyzje środowiskowe 88851
Ogłoszenia, obwieszczenia 29553
Rejestry 6340
Rejestr informacji o środowisku 49973
PPWOW 46309
Dofinansowanie 49616
Strategie, raporty, opracowania 25291
Pomoc publiczna 9826
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 17185
Działalność lobbingowa 16958
Łowiectwo 156252
Petycje 33185
Zezwolenia 3237
Sprzedaż alkoholu 16529
Informacje nieudostępniane 15033
Ogłoszenia o naborze 338058
Ogłoszenia aktualne 46
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 141
RODO 205491
Kontrole 94295
Raport o stanie gminy 5980

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 6623
Wyszukiwarka 3601
Statystyka 6965
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 13906
Regionalny BIP WM 651
Rejestr zmian 1998326
Redakcja Biuletunu 7160
Mapa serwisu 7095
Powiaty i gminy 10064
Pliki do pobrania 14710
Instrukcja obsługi 5673

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 188832
Ostatnio dodane 24086
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 560297
Informacje o naborze 685800
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 8056
« powrót do poprzedniej strony