ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca 13172
Wybory, referenda 89909
Urząd Gminy Kętrzyn 85677
Dane podstawowe 17509
Statut Gminy 12071
Regulaminy 198021
Kierownictwo urzędu 389
Wójt 11745
Sekretarz 194949
Skarbnik 192886
Referaty i stanowiska 11786
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 1243494
Rada Gminy Kętrzyn 20739
Skład rady 207094
Radni - kontakt 13252
Przewodnicząca rady 13872
Komisje 191919
Komisja Rewizyjna 8536
Komisja Rolnictwa i Usług 7298
Komisja Budżetu i Uchwał 7996
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 10000
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 11374
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 5795
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 13474
Uchwały Rady Gminy 1212222
Protokoły z sesji rady 810224
Protokoły komisji 873806
Stanowisko Rady Gminy 834831
Jednostki organizacyjne 8599
GOPS 6109
SP Biedaszki 2415
SP Kruszewiec 2706
SP Nakomiady 5366
SP Wilkowo 2426
GOK 2939
Jednostki pomocnicze 36956
Podatki i opłaty 282923
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 36203
Budżet, sprawozdania, mienie 26472
Projekt budżetu 40815
Sprawozdania z wykonania 19846
Sprawozdania kwartalne 16235
Opinie RIO 16125
Sprawozdania finansowe 5423
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 289109
Akty prawne 2676131
Akty prawne - inne 11084
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 197784
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 41860
Zamówienia publiczne aktualne 560332
Zamówienia publiczne w toku 368445
Zamówienia publiczne archiwalne 404014
Wyniki zamówień publicznych 401048
Wyniki innych postępowa 342799
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 73195
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 2079
Nieruchomości ogłoszenia 433695
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 217336
Aktualności i ogłoszenia 52475
Harmonogram odbioru odpadów 134648
Zasady segregacji 16178
Pojemnik niebieski 4003
Pojemnik zielony 5874
Pojemnik żółty 3301
Pojemnik brązowy 2873
Odpady pozostałe 3737
PSZOK 4904
Plan gospodarki odpadami 7414
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 9499
Czy wiesz że...? 3481
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 269940
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 88538
Sprawozdania 13330
Akty prawne 10905
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 6844
Wykazy, Archiwum nieruchomości 6247
Wykazy nieruchomości 38561
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 361727
Wyniki ogłoszeń 10132
Procedury załatwiania spraw 398247
Referaty / Stanowiska 115510
Sprawy 151624
Zarządzanie kryzysowe 9350
Ochrona środowiska 22727
Decyzje środowiskowe 65557
Ogłoszenia, obwieszczenia 7994
Rejestry 5498
Rejestr informacji o środowisku 40827
PPWOW 24803
Dofinansowanie 31099
Strategie, raporty, opracowania 19055
Pomoc publiczna 9154
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13911
Działalność lobbingowa 12246
Łowiectwo 132969
Petycje 20495
Zezwolenia 2805
Sprzedaż alkoholu 9173
Informacje nieudostępniane 12127
Ogłoszenia o naborze 281371
Ogłoszenia aktualne 46
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 131
RODO 167251
Kontrole 74818
Raport o stanie gminy 1656

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 1297
Wyszukiwarka 3567
Statystyka 6498
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 11350
Regionalny BIP WM 646
Rejestr zmian 1690886
Redakcja Biuletunu 6649
Mapa serwisu 6525
Powiaty i gminy 8771
Pliki do pobrania 13269
Instrukcja obsługi 5229

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 150943
Ostatnio dodane 23176
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 511061
Informacje o naborze 601380
Nieodpłatna pomoc prawna 5189
« powrót do poprzedniej strony