ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 20710
NSP 2021 9997
Wybory, referenda 161523
Urząd Gminy Kętrzyn 104810
Dane podstawowe 27605
Statut Gminy 24654
Regulaminy 223608
Kierownictwo urzędu 524
Wójt 33524
Sekretarz 217526
Skarbnik 220845
Referaty i stanowiska 14194
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 2014821
Rada Gminy Kętrzyn 27164
Skład rady 253099
Radni - kontakt 21498
Przewodnicząca rady 20401
Komisje 213721
Komisja Rewizyjna 16854
Komisja Rolnictwa i Usług 15339
Komisja Budżetu i Uchwał 16150
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 16241
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 18936
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 11856
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 27936
Uchwały Rady Gminy 2025014
Protokoły z sesji rady 1393772
Protokoły komisji 1480366
Stanowisko Rady Gminy 1400887
Jednostki pomocnicze 53067
Akty prawne 3427918
Akty prawne - inne 19912
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 234837
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 69813
Zamówienia publiczne aktualne 698366
Zamówienia publiczne w toku 489248
Zamówienia publiczne archiwalne 533699
Wyniki zamówień publicznych 523482
Wyniki innych postępowa 452717
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 84418
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 4950
Nieruchomości ogłoszenia 536236
Wykazy, Archiwum nieruchomości 28620
Wykazy nieruchomości 50450
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 413325
Wyniki ogłoszeń 10688
Podatki i opłaty 364867
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 52410
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 252967
Aktualności i ogłoszenia 102349
Harmonogram odbioru odpadów 225879
Zasady segregacji 25229
Pojemnik niebieski 7108
Pojemnik zielony 13570
Pojemnik żółty 6809
Pojemnik brązowy 7600
Odpady pozostałe 9186
PSZOK 8811
Plan gospodarki odpadami 13373
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 21433
Czy wiesz że...? 7726
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 378324
Budżet, sprawozdania, mienie 38001
Projekt budżetu 71757
Budżet od 2003 do 2008 8212
Sprawozdania z wykonania 30744
Sprawozdania kwartalne 26551
Opinie RIO 30572
Sprawozdania finansowe 14496
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności, ogłoszenia 355585
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 156940
Sprawozdania 21322
Akty prawne 22170
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 14104
Procedury załatwiania spraw 461624
Referaty / Stanowiska 143731
Sprawy 185937
Zarządzanie kryzysowe 11347
Jednostki organizacyjne 9548
GOPS 13025
SP Biedaszki 4116
SP Kruszewiec 5221
SP Nakomiady 12163
SP Wilkowo 3846
GOK 6364
Ochrona środowiska 45053
Decyzje środowiskowe 104060
Ogłoszenia, obwieszczenia 39291
Rejestry 6842
Rejestr informacji o środowisku 54844
PPWOW 55616
Dofinansowanie 60256
Strategie, raporty, opracowania 29668
Pomoc publiczna 10125
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19527
Działalność lobbingowa 23324
Łowiectwo 158587
Petycje 42233
Zezwolenia 3434
Sprzedaż alkoholu 24337
Informacje nieudostępniane 17902
Ogłoszenia o naborze 371658
Ogłoszenia aktualne 48
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 143
RODO 213056
Sygnaliści 62
Kontrole 109194
Raport o stanie gminy 11355

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 11278
Wyszukiwarka 3631
Statystyka 7166
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 18573
Regionalny BIP WM 653
Rejestr zmian 2146401
Redakcja Biuletunu 7447
Mapa serwisu 7357
Powiaty i gminy 10384
Pliki do pobrania 15726
Instrukcja obsługi 5886

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 211745
Ostatnio dodane 24576
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 584413
Informacje o naborze 730822
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 9408
« powrót do poprzedniej strony