ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 14350
NSP 2021 917
Wybory, referenda 100460
Urząd Gminy Kętrzyn 88786
Dane podstawowe 18824
Statut Gminy 12782
Regulaminy 208272
Kierownictwo urzędu 427
Wójt 12697
Sekretarz 205011
Skarbnik 203433
Referaty i stanowiska 12366
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 1410310
Rada Gminy Kętrzyn 21572
Skład rady 218304
Radni - kontakt 14345
Przewodnicząca rady 14974
Komisje 201823
Komisja Rewizyjna 9095
Komisja Rolnictwa i Usług 7752
Komisja Budżetu i Uchwał 9089
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 10819
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 12382
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 6507
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 15373
Uchwały Rady Gminy 1380553
Protokoły z sesji rady 937295
Protokoły komisji 1003945
Stanowisko Rady Gminy 959040
Jednostki pomocnicze 39231
Akty prawne 2850471
Akty prawne - inne 12107
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 206097
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 45665
Zamówienia publiczne aktualne 588236
Zamówienia publiczne w toku 391330
Zamówienia publiczne archiwalne 426946
Wyniki zamówień publicznych 424346
Wyniki innych postępowa 363864
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 75734
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 2750
Nieruchomości ogłoszenia 459871
Wykazy, Archiwum nieruchomości 10614
Wykazy nieruchomości 40863
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 377735
Wyniki ogłoszeń 10227
Podatki i opłaty 302767
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 38058
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 228653
Aktualności i ogłoszenia 61214
Harmonogram odbioru odpadów 153383
Zasady segregacji 17183
Pojemnik niebieski 4414
Pojemnik zielony 6528
Pojemnik żółty 3555
Pojemnik brązowy 3101
Odpady pozostałe 4004
PSZOK 5331
Plan gospodarki odpadami 7791
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 10497
Czy wiesz że...? 3677
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 305348
Budżet, sprawozdania, mienie 27806
Projekt budżetu 45520
Sprawozdania z wykonania 21362
Sprawozdania kwartalne 17445
Opinie RIO 17923
Sprawozdania finansowe 6215
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 291962
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 100315
Sprawozdania 14798
Akty prawne 11861
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 7585
Procedury załatwiania spraw 417129
Referaty / Stanowiska 120786
Sprawy 158235
Zarządzanie kryzysowe 9752
Jednostki organizacyjne 8831
GOPS 6897
SP Biedaszki 2681
SP Kruszewiec 3015
SP Nakomiady 6012
SP Wilkowo 2680
GOK 3318
Ochrona środowiska 26038
Decyzje środowiskowe 71207
Ogłoszenia, obwieszczenia 14180
Rejestry 5783
Rejestr informacji o środowisku 44926
PPWOW 30740
Dofinansowanie 36554
Strategie, raporty, opracowania 20306
Pomoc publiczna 9375
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 14569
Działalność lobbingowa 13286
Łowiectwo 143079
Petycje 23256
Zezwolenia 2969
Sprzedaż alkoholu 10240
Informacje nieudostępniane 12809
Ogłoszenia o naborze 299380
Ogłoszenia aktualne 46
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 134
RODO 178125
Kontrole 80020
Raport o stanie gminy 2216

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 2054
Wyszukiwarka 3581
Statystyka 6671
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 11992
Regionalny BIP WM 649
Rejestr zmian 1785966
Redakcja Biuletunu 6818
Mapa serwisu 6728
Powiaty i gminy 9320
Pliki do pobrania 13811
Instrukcja obsługi 5389

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 161468
Ostatnio dodane 23565
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 525680
Informacje o naborze 630972
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 6143
« powrót do poprzedniej strony