ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 27057
NSP 2021 17062
Wybory, referenda 184682
Urząd Gminy Kętrzyn 114737
Dane podstawowe 31717
Statut Gminy 34205
Regulaminy 228848
Kierownictwo urzędu 596
Wójt 38124
Sekretarz 218838
Skarbnik 224615
Referaty i stanowiska 15040
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 2297956
Rada Gminy Kętrzyn 30087
Skład rady 259082
Radni - kontakt 27338
Przewodnicząca rady 22992
Komisje 214397
Komisja Rewizyjna 23777
Komisja Rolnictwa i Usług 19664
Komisja Budżetu i Uchwał 20610
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 19563
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 25292
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 14828
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 35318
Uchwały Rady Gminy 2320129
Protokoły z sesji rady 1613653
Protokoły komisji 1720090
Stanowisko Rady Gminy 1611679
Jednostki pomocnicze 61589
Akty prawne 3720103
Akty prawne - inne 24415
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 246269
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 85505
Zamówienia publiczne aktualne 748948
Zamówienia publiczne w toku 529808
Zamówienia publiczne archiwalne 582744
Wyniki zamówień publicznych 572571
Wyniki innych postępowa 495017
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 89196
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 6046
Nieruchomości ogłoszenia 570264
Wykazy, Archiwum nieruchomości 38302
Wykazy nieruchomości 57877
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 423393
Wyniki ogłoszeń 10964
Podatki i opłaty 385863
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 62596
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 263189
Aktualności i ogłoszenia 123698
Harmonogram odbioru odpadów 260628
Zasady segregacji 31484
Pojemnik niebieski 9999
Pojemnik zielony 17645
Pojemnik żółty 11591
Pojemnik brązowy 12230
Odpady pozostałe 14448
PSZOK 12323
Plan gospodarki odpadami 18216
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 31152
Czy wiesz że...? 11549
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 420844
Budżet, sprawozdania, mienie 44960
Projekt budżetu 86665
Budżet od 2003 do 2008 12103
Sprawozdania z wykonania 36555
Sprawozdania kwartalne 32365
Opinie RIO 39928
Sprawozdania finansowe 21048
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności, ogłoszenia 381353
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 178323
Sprawozdania 27805
Akty prawne 28433
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 17519
Procedury załatwiania spraw w urzędzie 0
Zarządzanie kryzysowe 12614
Jednostki organizacyjne 9959
GOPS 16276
SP Biedaszki 5372
SP Kruszewiec 10546
SP Nakomiady 15701
SP Wilkowo 5692
GOK 10149
Ochrona środowiska 54151
Decyzje środowiskowe 119944
Ogłoszenia, obwieszczenia 51351
Rejestry 7603
Rejestr informacji o środowisku 62152
PPWOW 67621
Dofinansowanie 73877
Strategie, raporty, opracowania 35993
Pomoc publiczna 10537
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23659
Działalność lobbingowa 29358
Łowiectwo 161525
Petycje 53014
Zezwolenia 3695
Sprzedaż alkoholu 33309
Informacje nieudostępniane 22103
Ogłoszenia o naborze 404318
Ogłoszenia aktualne 55
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 144
RODO 218818
Sygnaliści 1945
Kontrole 125357
Kontrola zarządcza 263
Raport o stanie gminy 21073

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 19264
Wyszukiwarka 3665
Statystyka 7483
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 24444
Regionalny BIP WM 654
Rejestr zmian 2341413
Redakcja Biuletunu 7847
Mapa serwisu 7751
Powiaty i gminy 10884
Pliki do pobrania 16996
Instrukcja obsługi 6194

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 238861
Ostatnio dodane 25493
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 602916
Informacje o naborze 773679
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 14325
« powrót do poprzedniej strony