ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2351
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kętrzyn w latach 2007-2012
Nr aktu prawnego
X/41/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2352
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Nr aktu prawnego
X/40/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2353
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
Nr aktu prawnego
X/39/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2354
Data podjęcia
2007-06-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Nr aktu prawnego
X/38/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2355
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Nr aktu prawnego
X/37/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2356
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
VII/33/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2357
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz treści uchwały budżetowej na 2007 rok
Nr aktu prawnego
VII/32/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2358
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn do powiadomienia osób o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Nr aktu prawnego
VII/31/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2359
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko sekretarza gminy
Nr aktu prawnego
VII/30/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2360
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
VII/29/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji