Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2361
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska sekretarza gminy
Nr aktu prawnego
V/18/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2362
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
Nr aktu prawnego
V/17/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2363
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/16/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2364
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXIX/177/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie określenia udziału własnego w realizacji etapów IV, V i VI Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jeżewie we współpracy z Gminą Miejską Kętrzyn i jej jednoosobową spółką – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
IV/15/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2365
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady
Nr aktu prawnego
IV/14/2006
Status
Zmieniony
Lp: 2366
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójtowi Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
IV/13/2006
Status
Uchylony
Lp: 2367
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
IV/12/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2368
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
IV/11/2006
Status
Uchylony
Lp: 2369
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IV/9/2006
Status
Uchylony
Lp: 2370
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz treści uchwały budżetowej na 2006 rok
Nr aktu prawnego
IV/8/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji