ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie za rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stpendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn osiągających wybitne rezultaty w nauce"
Nr aktu prawnego
XLVIII/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród lda nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budzecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLVIII/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i OChrony Środowiska z dnia 13.04.2022 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji