ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kętrzyn i ustalenia planu kontroli na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn do drugiego przetargu
Nr aktu prawnego
80/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2023 roku
Nr aktu prawnego
79/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn realizowanych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
57/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sławkowo
Nr aktu prawnego
78/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
77/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym
Nr aktu prawnego
76/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
75/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
72/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji