ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 u st.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Nr aktu prawnego
LXXI/354/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przjęcia programu osłonowego " Posiłek w szkole i w domu" Gminy Kętrzyn na lata 2024-2028"
Nr aktu prawnego
LXXI/353/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXI/352/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/351/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej " Kętrzyn-Mażany przez Wopławki" i " Mażany-Kętrzyn przez Wopławki"
Nr aktu prawnego
LXXI/350/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej " Kętrzyn-Kętrzyn przez Sławkowo"
Nr aktu prawnego
LXXI/349/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia p[omocy finansowej Zwiazkowi Gmin Barcja w Kętrzynie na realizację zadania " Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- etap I"
Nr aktu prawnego
LXXI/348/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/347/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kętrzyn na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
LXXI/346/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 22 grudnia 2023 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji