ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18.02.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.01.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.12.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVII /2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25.11.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23.10.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.09.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręgowo do roku 2027
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Martiany, działki Nr 174 , 172/1, 181, 173/1, 173/2
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn i zagospodatowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji