ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5, 82/12, 175, 77/8, 168, 174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.7 KiB)
  • SWZ (PDF, 346.7 KiB)
  • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 284.8 KiB)
  • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 16.9 MiB)