ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.8 KiB)
  • SWZ (PDF, 364 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 385.8 KiB)
  • Projekt, przedmiar, SST - OSP Karolewo (ZIP, 45 MiB)
  • Projekt, przedmiar, SST - UG Kętrzyn (ZIP, 113.4 MiB)
  • Projekt, przedmiar, SST - SP Wilkowo (ZIP, 33.4 MiB)