ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.1 KiB)
  • SIWZ (PDF, 26 MiB)
  • SIWZ edytowalny (ZIP, 316.2 KiB)
  • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 79.1 MiB)