ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5, 82/12, 175, 77/8, 168, 174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.7 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 284.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.8 KiB)