ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SWZ (PDF, 389.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 245.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 52.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 292.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 341.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 144.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 (ZIP, 191.7 KiB)