ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.1 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 118 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5, 82/12, 175, 77/8, 168, 174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.7 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 284.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 367.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 384.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 114.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 133.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 289.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 338.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 126.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 149.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14, 22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 161 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 40.2 MiB)
 • Projekt - zdjęcie (ZIP, 34.6 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 129.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 136.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 145.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 209.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 162.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 358.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 371.5 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 114.3 MiB)
 • Id postępowania (DOCX, 12 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 131.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 132.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 349.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 279.4 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 20.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 131 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w części I postępowania (PDF, 132.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części II postępowania (PDF, 117.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 568.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 159.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 40.1 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 121 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części I i III postępowania (PDF, 331.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert w części II i IV (PDF, 134.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji