ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9-osób (8+kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 350.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 92.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 75.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 96.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 140.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 368.4 KiB)
 • Załączniki do zamówienia (ZIP, 113.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia (PDF, 141.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 157.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9-osób (8 + kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 107.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 112.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 355.4 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 133.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 161.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 338.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu skladania ofert (PDF, 39.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 130.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 82.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SWZ (PDF, 389.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 245.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 52.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 292.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 161.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 341.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 144.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 (ZIP, 191.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 90.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 383.9 KiB)
 • Identyfikator (DOCX, 12.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 41.2 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SWZ (PDF, 750.2 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji nr 1 (ZIP, 308.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 (PDF, 204 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji nr 2 (ZIP, 10.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 43.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 (PDF, 171.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji nr 3 - przedmiar (PDF, 4.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 150.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 174.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 343 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia (PDF, 132.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 163.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji