ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2451 2007-04-17 2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego NR 7/2007 Obowiązujący
2452 2007-04-03 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działek 4/2 i 5/8 położonej w obrębie Sławkowo, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn NR 6/2007 Obowiązujący
2453 2007-03-08 2007 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe NR 5/2007 Obowiązujący
2454 2007-03-02 2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych NR 4/2007 Obowiązujący
2455 2007-01-10 2007 w sprawie odwołania pełnomocnika odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z wyborami do sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządów oraz przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych i gminnych NR 3/2007 Obowiązujący
2456 2007-12-05 2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NR 26/2007 Obowiązujący
2457 2007-12-05 2007 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - budowa przepompowni wody w miejscowości Czerniki NR 25/2007 Obowiązujący
2458 2007-11-29 2007 w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574) NR 24/2007 Obowiązujący
2459 2007-11-29 2007 w sprawie sprzedaży środka trwałego - wyposażenia kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Wilkowie o numerze inwentarzowym 93-III-11 NR 23/2007 Obowiązujący
2460 2007-11-23 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyłonienia kandydata na Prezesa Spółki NR 22/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn