ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2461
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2462
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do realizacji projektu turystycznego “ Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich” w ramach programu europejskiego LEADER + realizowanego przy współpracy z partnerem francuskim
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2463
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą “ Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start “
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2464
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2465
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
o ustaleniu opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2466
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/205
Status
Zmieniony
Lp: 2467
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2468
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia “ Centrum Zarządzania Kryzysowego”
Nr aktu prawnego
XXXIII/194/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2469
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/193/2005
Status
Uchylony
Lp: 2470
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/192/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji