ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2421
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
o ustaleniu opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2422
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/205
Status
Zmieniony
Lp: 2423
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2424
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia “ Centrum Zarządzania Kryzysowego”
Nr aktu prawnego
XXXIII/194/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2425
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/193/2005
Status
Uchylony
Lp: 2426
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/192/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2427
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2428
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2429
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2430
Data podjęcia
2005-05-25
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Martiany, gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXII/188/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji