ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2261 2006-08-30 2006 w sprawie opłaty administracyjnej XLV/251/2006 Obowiązujący
2262 2006-08-30 2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie XLV/250/2006 Obowiązujący
2263 2006-08-30 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2006 XLV/249/2006 Obowiązujący
2264 2006-08-30 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz treści uchwały budżetowej na 2006 rok XLV/248/2006 Obowiązujący
2265 2006-12-13 2006 w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” III/5/2006 Nieobowiązujący
2266 2006-12-13 2006 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanych obszarów Natura 2000 położonych w granicach Gminy Kętrzyn III/4/2006 Obowiązujący
2267 2006-12-13 2006 w sprawie wyboru przedstawiciela do „ Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami III/3/2006 Obowiązujący
2268 2006-11-27 2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn I/2/2006 Obowiązujący
2269 2006-11-27 2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn I/1/2006 Obowiązujący
2270 2006-06-28 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2006 XLIV/247/2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn