ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2008-03-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały NrXVI/86/2008 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Zlewni Rzeki Guber i wyznaczenia przedstawiciela do prac w stowarzyszeniu .
Nr aktu prawnego
XVIII/93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2282
Data podjęcia
2008-03-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/92/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego z programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 – 2013 w ramach Działania 7.1 „ rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „ rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XVII/91/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Regulaminu Funduszu Zdrowotnego” dla szkół prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XVII/90/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVII/89/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVII/88/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową korzystania z bezodpływowego zbiornika na ścieki
Nr aktu prawnego
XVI/87/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Zlewni Rzeki Guber i wyznaczenia przedstawiciela do prac w Związku .
Nr aktu prawnego
XVI/86/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XVI/85 /2008
Status
Uchylony
Lp: 2290
Data podjęcia
2008-04-23
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia na rok 2008 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XIX/106/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji