ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego z programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 – 2013 w ramach Działania 7.1 „ rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „ rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XVII/91/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Regulaminu Funduszu Zdrowotnego” dla szkół prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XVII/90/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVII/89/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2008-03-05
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVII/88/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową korzystania z bezodpływowego zbiornika na ścieki
Nr aktu prawnego
XVI/87/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Zlewni Rzeki Guber i wyznaczenia przedstawiciela do prac w Związku .
Nr aktu prawnego
XVI/86/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XVI/85 /2008
Status
Uchylony
Lp: 2278
Data podjęcia
2008-04-23
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia na rok 2008 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XIX/106/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2008-04-23
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XIX/105/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2008-04-23
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym gruntów z działki nr 28/31 o pow. 25m², położonych w obrębie Karolewo.
Nr aktu prawnego
XIX/104/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji