ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/154/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/154/2004

Szczegóły informacji

XXV/154/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXV/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz.

Data podjęcia/podpisania: 2004-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Zmieniony przez:

XLII/258/2017

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz.1591,zm.z 2002r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z2004r. Dz.U. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203)

Treść:

 

Uchwała Nr XXV/154/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 24 listopada 2004 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz.1591,zm.z 2002r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z2004r. Dz.U. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203)

 

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Duda

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/154/04

Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24.11.04

 

 

 

 

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

 

 

Lp

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Stawka opłaty

 

I.

Za zajęcie 1 m² następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym :

1. jezdni :

a) do 50% szerokości

b) powyżej 50% szerokości

2. chodnika, pobocza, pasa zieleni

 

 

 

a) 3,00 zł/dzień

b) 6,00 zł/dzień

c) 1,00 zł/dzień

 

 

II.

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. urządzeń wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych

2. urządzeń nie wymienionych w pkt. 1

 

 

 

 

1. 25,00 zł/rok

2. 100,00 zł/rok

III.

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam :

a) obiekty budowlane

b) reklamy

 

 

a) 0,50 zł/dzień

b) 1,50 zł/dzień

IV.

Za zajęcie 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w poz. I – III

1,00 zł/dzień

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jagoda Tomczak Data wytworzenia informacji: 2008-07-30
Osoba, która odpowiada za treść: Jagoda Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2008-07-30 08:01:54
Wprowadził informację do BIP: Jagoda Tomczak Data udostępnienia informacji: 2008-08-25 08:22:37
Osoba, która zmieniła informację: Jagoda Pyrka Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 11:51:53
Artykuł był wyświetlony: 1378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu