ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/114/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XX/114/2004

Szczegóły informacji

XX/114/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2004-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr, poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 153,poz.1271), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r, Nr 45.poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166,poz.1611, Nr 189,poz.1861,z 2004r .Nr19,poz.177) ) oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2003 r i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Treść:

 

Uchwała Nr XX/114/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 28 kwietnia 2004r

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr, poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 153,poz.1271), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r, Nr 45.poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166,poz.1611, Nr 189,poz.1861,z 2004r .Nr19,poz.177) ) oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2003 r i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Rada Gminy Kętrzyn uchwala :

 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Kętrzyn z wykonania budżetu gminy za 2003 rok w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Kętrzynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, udziela się Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

 

 

Tryb głosowania i wynik głosowania:

 

  • głosowanie jawne bezwzględną większością głosów,

  • ustawowy skład Rady Gminy - 15 Radnych,

  • obecnych na sesji - 15 Radnych,

  • w głosowaniu wzięło udział - 15 Radnych,

  • za” uchwałą głosowało - 14 Radnych,

  • przeciw” uchwale głosował - 1 Radny,

  • wstrzymało się” od głosu - 0 Radnych,

co wynika z protokołu XX sesji Rady Gminy w Kętrzynie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jagoda Tomczak Data wytworzenia informacji: 2008-07-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jagoda Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2008-07-24 09:11:10
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-08-25 08:13:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2008-08-25 08:13:07
Artykuł był wyświetlony: 1307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu