Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Szczegóły informacji

Udzielenie zamówienia na dostawę używanego podnośnika koszowego.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Nr UZP: 243334-2008

Ogłoszono dnia: 2008-11-07 przez Marek Lemieszek

Treść:
RGG.341-84/08

Kętrzyn: Dostawa używanego podnośnika koszowego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego podnośnika koszowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1)Podnośnik musi być zamontowany na podwoziu samochodu dostawczego.

2)Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z podnośnikiem - do 3,5 tony.

3)Wysokość podnoszenia kosza - co najmniej 15 m.

4)Udźwig - co najmniej 200 kg.

5)Rok produkcji pojazdu - nie wcześniejszy niż 1996 rok.

6)Stan techniczny pojazdu z podnośnikiem musi być dobry, tzn.: - wszystkie mechanizmy, urządzenia, instalacje i wyposażenie pojazdu muszą być w dobrym stanie i być sprawne; - na nadwoziu, podwoziu i osprzęcie pojazdu nie mogą znajdować się ogniska korozji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57377.05 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. AUTO KAROL Piotr Majka, ul. Borowa 42 C, 35-232 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 57377.05

  • Oferta z najniższą ceną: 57377.05 oferta z najwyższą ceną: 57377.05

  • Waluta: PLN.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-07 10:35:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-07 10:53:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-07 10:53:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3829 raz(y)