ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa opraw oświetlenia drogowegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa opraw oświetlenia drogowego

Szczegóły informacji

Dostawa opraw oświetlenia drogowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zapytanie o cenę

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-04-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-04-20 10:05:00

Ogłoszono dnia: 2009-04-20 przez Marek Lemieszek

Treść:


Znak : RGG.341- 14/09

 

OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA*

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Kętrzyn

Adres pocztowy:

Ulica: Kościuszki 2

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kętrzyn

11-400

warmińsko-mazurskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Lemieszek

089 751-24-74

e-mail:

Fax:

zp@gminaketrzyn.pl

089 751-27-46

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa opraw oświetlenia drogowego.

CPV: 31520000-7

3a. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano - dostawa 150 szt. opraw

   

z lampami sodowymi o mocy 150 W:

 

 

Nazwa: Hurtownia „ELEKTRYK” Jan Wojciechowski

 

 

 

 

Adres pocztowy:

 

Ulica: ul. Lubelska 43A

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

 

Olsztyn

10-410

warmińsko-mazurskie

 

 

 

Telefon:

Fax:

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty / unieważnienia postępowania* :

oferta nie podlegała odrzuceniu i zawierała najniższą cenę tej części zamówienia

3b. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano - dostawa 150 szt. opraw

z lampami sodowymi o mocy 100 W

Nazwa: Hurtownia „ELEKTRYK” Jan Wojciechowski

Adres pocztowy:

Ulica: ul. Lubelska 43A

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Olsztyn

10-410

warmińsko-mazurskie

 

Telefon:

Fax:

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty / unieważnienia postępowania* :

oferta nie podlegała odrzuceniu i zawierała najniższą cenę tej części zamówienia

                                                             STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

I. Zamówienie : Dostawa opraw oświetlenia drogowego.

II. Zamawiający : Gmina Kętrzyn

III..Oferty zostały złożone przez :

  1. POLAMP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1

11-500 Giżycko

siedziba : Polska, woj. warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, gmina Miasto

Giżycko, miejscowość Giżycko;


Cena :

- dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 150 W: 60 705,- zł

       - dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 100 W: 48 675,- zł

 

    1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

                          „BOMA” s.c.

                            Marian Toruński, Andrzej Wolski

             ul. Chopina 18

           11-400 Kętrzyn

siedziba : Polska, woj. warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Miasto

Kętrzyn, miejscowość Kętrzyn;

            Cena :

- dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 150 W: 57 190,50 zł

       - dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 100 W: 45 855,- zł

 

3)        Hurtownia „ELEKTRYK”

               Jan Wojciechowski

ul. Lubelska 43A

10-410 Olsztyn

siedziba : Polska, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Miasto Ełk,

miejscowość Ełk

              Cena :

- dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 150 W: 57 246,- zł

      - dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 100 W: 45 909,- zł

4)        BHU SA

ul. Strzeszyńska 58

               60-479 Poznań

 

siedziba : Polska, woj. wielkopolskie, powiat Miasto Poznań, gmina Miasto Poznań,

miejscowość Poznań;

Cena :

- dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 150 W: 59 475,- zł

       - dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 100 W: 47 580,- zł

5)        Zakład Energetyczny Toruń

ENERGOHANDEL” Sp. z o.o.

ul.Wschodnia 36

87-100 Toruń

siedziba : Polska, woj. kujawsko-pomorskie, powiat Miasto Toruń, gmina Miasto

Toruń, miejscowość Toruń

              Cena :

- dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 150 W: 62 278,50 zł

        - dostawa 150 szt. opraw z lampami sodowymi o mocy 100 W: 49 933,50 zł

 

 


Załączniki

« powrót do poprzedniej strony