ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
  • SWZ (PDF, 366.7 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 384.5 KiB)
  • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 114.7 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.7 KiB)
  • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.2 KiB)
  • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)