ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do szkoły.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - przewóz uczniów 2-2017 edytowalny (ZIP, 306.9 KiB)
 • SIWZ - przewóz uczniów 2-2017 (PDF, 18.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przewóz uczniów 2-2017 (PDF, 10.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - przewóz uczniów 2017 (PDF, 766.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - przewóz uczniów 2 - 2017 (PDF, 918.2 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odśnieżanie 2017 edytowalny (ZIP, 238.9 KiB)
 • SIWZ - odśnieżanie 2017 (PDF, 14.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie (2) 2017 (PDF, 12.6 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odsnieżanie 2- 2017 (PDF, 979.9 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania w części - odsnieżanie 2-2017 (PDF, 254.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odsnieżanie 2-2017 (PDF, 1.2 MiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odśnieżanie 2017 (PDF, 13.9 MiB)
 • SIWZ - odśnieżanie 2017 - edytowalny (ZIP, 236.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie 2017 (PDF, 16.4 MiB)
 • Wyjasnienia - odsniezanie 2017 (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odśnieżanie 2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania w części - odsnieżanie 2017 (PDF, 204.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odsnieżanie 2017 (PDF, 1.5 MiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytów (PDF, 3.7 MiB)
 • Dokumenty ogólne (ZIP, 3.4 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 11 MiB)
 • Opinia RIO (PDF, 1.8 MiB)
 • Zmiana w SIWZ (PDF, 500.6 KiB)
 • Druga zmiana w SIWZ (PDF, 262.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 498.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 110 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnycvh warunków zamówienia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 251.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 590.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 408 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót drogowych w miejscowościach Wopławki, Jeżewo, Gałwuny, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - roboty drogowe 2-2017 edytowalny (ZIP, 308.5 KiB)
 • SIWZ - roboty drogowe 2-2017 (PDF, 23.4 MiB)
 • Projekt, przedmiar, ST - Wopławki (ZIP, 10.2 MiB)
 • Projekt, przedmiar, ST - Jeżewo, Gałwuny (ZIP, 9.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu -roboty drogowe 2-2017 (PDF, 11.9 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - roboty drogowe 2017 (PDF, 533.3 KiB)
 • Informacja o unieważn. postęp. w części II -roboty drogowe 2017 (PDF, 233.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Wopławki 2017 (PDF, 489.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2017 (PDF, 12.8 MiB)
 • SIWZ - dowóz dzieci 2017 (PDF, 17.2 MiB)
 • SIWZ - dowóz dzieci 2017 edytowalny (ZIP, 463.2 KiB)
 • Wyjasnienia - dowóz dzieci 2017 (PDF, 736.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ - dowóz dzieci 2017 (PDF, 621.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - dowóz dzieci 2017 (PDF, 640.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia 2- dowóz dzieci 2017 (PDF, 301.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 - dowóz dzieci 2017 (PDF, 366.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia 3- dowóz dzieci 2017 (PDF, 674.6 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 - dowóz dzieci 2017 (PDF, 634.8 KiB)
 • Wyjasnienia 3 - dowóz dzieci 2017 (PDF, 730.8 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - dowóz dzieci 2017 (PDF, 1.9 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty 1 - dowóz 2017 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postęp. w części - dowóz 2017 (PDF, 248.7 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady publ2-2017 (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ - odpady publ2-2017 (PDF, 16.9 MiB)
 • SIWZ - odpady publ2-2017 edytowalny (ZIP, 218.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach-odpady publ2 2017 (PDF, 315.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - odpady publ.2-2017 (PDF, 386.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGII LED W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - oswietl.LED 2017 edytowalny (ZIP, 15.3 MiB)
 • SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 9.8 MiB)
 • Załączniki W1,K1,W2,K2,W3,K3 (ZIP, 15.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - oświetl. LED 2017 (PDF, 6.7 MiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 266.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - oświetl. LED 2017 (PDF, 817.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 530.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - oświetl. LED2017 (PDF, 554 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania w części - ośw. LED 2017 (PDF, 227.1 KiB)
 • Informacja o unieważn. czynności - oswietl. LED 2017 (PDF, 230.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - oświetl. LED 2017 (PDF, 713.4 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-06-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postęp. - odpady2-2017 (PDF, 252.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW N. Różanka (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ - SUW 2017 (PDF, 15.2 MiB)
 • SIWZ - SUW N.Różanka - edytowalny (ZIP, 246.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - SUW Nowa Różanka (PDF, 330 KiB)
 • Zmiana SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 444.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 - SUW 2017 (PDF, 439.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - SUW 2017 (PDF, 317.6 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał. do wyjaśnień SIWZ - SUW Nowa Różanka (ZIP, 24.3 MiB)
 • Zmiana SIWZ 3 - SUW 2017 (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 -SUW Nowa Różanka (PDF, 799.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - SUW 2017 (PDF, 525.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - SUW2017 (PDF, 617.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji