ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-06-21
Data rozstrzygnięcia
2018-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki – Karolewo i przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do DP nr 1608N dz. nr 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 688.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-06-07
Data rozstrzygnięcia
2018-06-19
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 632.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-05-24
Data rozstrzygnięcia
2018-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - odpady publ. 2018 (PDF, 384.4 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-05-22
Data rozstrzygnięcia
2018-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 254.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-03-16
Data rozstrzygnięcia
2018-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót drogowych w miejscowościach Muławki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - roboty drogowe 2018 (PDF, 750.7 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-03-15
Data rozstrzygnięcia
2018-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - Czerniki plaża 2018-2 (PDF, 401.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-02-21
Data rozstrzygnięcia
2018-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważn. postęp. - Czerniki plaża - 2018 (PDF, 214.1 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-02-09
Data rozstrzygnięcia
2018-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 126021N, 126029N, 126031N, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - przebudowa dróg 2018 cz.1,3 (PDF, 682.1 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-01-16
Data rozstrzygnięcia
2018-02-09
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - odpady 2-2018 (PDF, 392.4 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-01-10
Data rozstrzygnięcia
2018-02-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty 1,3,4 - kruszywa 2018 (PDF, 1.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji