ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2018-08-07
Data rozstrzygnięcia
2018-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki - Karolewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 507.4 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-06-29
Data rozstrzygnięcia
2018-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 346.9 KiB)
 • Zmodyfikowana informacja o wyborze oferty (PDF, 434.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2018-06-21
Data rozstrzygnięcia
2018-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki – Karolewo i przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do DP nr 1608N dz. nr 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 688.3 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2018-06-07
Data rozstrzygnięcia
2018-06-19
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 632.2 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2018-05-24
Data rozstrzygnięcia
2018-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - odpady publ. 2018 (PDF, 384.4 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-05-22
Data rozstrzygnięcia
2018-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 254.6 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-03-16
Data rozstrzygnięcia
2018-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót drogowych w miejscowościach Muławki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - roboty drogowe 2018 (PDF, 750.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-03-15
Data rozstrzygnięcia
2018-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - Czerniki plaża 2018-2 (PDF, 401.4 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-02-21
Data rozstrzygnięcia
2018-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważn. postęp. - Czerniki plaża - 2018 (PDF, 214.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-02-09
Data rozstrzygnięcia
2018-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 126021N, 126029N, 126031N, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - przebudowa dróg 2018 cz.1,3 (PDF, 682.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji