ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 139.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-11-03
Data rozstrzygnięcia
2021-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 132.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-10-14
Data rozstrzygnięcia
2021-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 145.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-10-13
Data rozstrzygnięcia
2021-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania (PDF, 151.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-09-29
Data rozstrzygnięcia
2021-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 118 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-09-22
Data rozstrzygnięcia
2021-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5, 82/12, 175, 77/8, 168, 174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 151.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-09-08
Data rozstrzygnięcia
2021-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 289.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-07-19
Data rozstrzygnięcia
2021-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-07-15
Data rozstrzygnięcia
2021-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14, 22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 145.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji