ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-07-19
Data rozstrzygnięcia
2021-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-07-15
Data rozstrzygnięcia
2021-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14, 22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 145.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu części postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 162.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-06-24
Data rozstrzygnięcia
2021-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 132.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-06-22
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty w części I postępowania (PDF, 132.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części II postępowania (PDF, 117.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu części I i III postępowania (PDF, 331.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert w części II i IV (PDF, 134.9 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-05-24
Data rozstrzygnięcia
2021-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 164.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-05-06
Data rozstrzygnięcia
2021-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie i Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 137.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-04-08
Data rozstrzygnięcia
2021-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu części II i III postępowania (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w części I postępowania (PDF, 151.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-12-31
Data rozstrzygnięcia
2021-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 734.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji