ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2017-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 126028N w miejscowości Karolewo, działka Nr 105, Gmina Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - droga Karolewo, dz. 105 (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ - droga Karolewo, dz. 105 edytowalny (ZIP, 2.5 MiB)
 • SIWZ - droga Karolewo, dz. 105 (PDF, 23.7 MiB)
 • Projekt, przedmiar, specyfikacja techn.-droga Karolewo, dz.105 (ZIP, 55.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - droga Karolewo, dz.105 (PDF, 531.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Karolewo 105, Gmina Kętrzyn (PDF, 663.9 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2017-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ -samochód i sprzęt - OSP (ZIP, 303.1 KiB)
 • SIWZ -samochód i sprzęt - OSP (PDF, 22.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - samochód i sprzęt -OSP (PDF, 10.5 MiB)
 • Wyjaśnienia 1- samochód OSP z wyposażeniem (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia2 -samochód OSP z wyposaż (PDF, 498.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ-samochód OSP z wyposaż (PDF, 449.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - samochód OSP z wyposaż. (PDF, 331.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postęp- samochód i sprzęt - OSP (PDF, 663.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postęp. - samochód i sprzęt OSP (PDF, 663.5 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu -paliwa2016 (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ-paliwa2016 (PDF, 11.1 MiB)
 • SIWZ - paliwa2016 edytowalny (ZIP, 112.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-paliwa2016 (ZIP, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty - paliwa2016 (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - paliwa2016 (PDF, 3.5 MiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2016-11-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach 6/5, 82/24, 82/12, 82/11, 83/3, 83/4, 85, 86 w miejscowości Wopławki, Gmina Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ciągi kom. Wopławki (PDF, 5.8 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2016-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odpady3-2016 (PDF, 20.5 MiB)
 • SIWZ - odpady 3-2016 edytowalny (ZIP, 159.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady 3-2016 (PDF, 6.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - odpady3-2016 (ZIP, 705.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odpady3-2016 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - odbiór odpadów (ODT, 27.8 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2016-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-kredyt 2016 edytowalny+zał (ZIP, 3.8 MiB)
 • SIWZ-kredyt 2016 (PDF, 10.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt 2016 (PDF, 3.6 MiB)
 • Wyjasnienia - kredyt 2016 (ZIP, 23.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kredyt 2016 (ZIP, 961.5 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 720.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - kredyt2016 (PDF, 1.1 MiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2016-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu -odśnieżanie3-2016 (PDF, 10.2 MiB)
 • SIWZ - odsnieżanie3-2016 (PDF, 14 MiB)
 • SIWZ - odsnieżanie3-2016 edytowalny (ZIP, 108.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - odsnieżanie3-2016 (PDF, 535.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-odśnieżanie3-2016 (PDF, 3.7 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odśnierzanie3-2016 (PDF, 2.8 MiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2016-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odśnieżanie2-2016 edytowalny (ZIP, 95.6 KiB)
 • SIWZ - odśnieżanie2-2016 (PDF, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu-odśnieżanie2-2016 (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odśniezanie2-2016 (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik do informacji o złożonych ofertach - odśniezanie2-2016 (DOC, 57.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu w części popstęp. -odsniezanie2 (PDF, 672.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odsnieżanie2-2016 (PDF, 3.3 MiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2016-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odśnieżanie 2016 (ZIP, 120.3 KiB)
 • SIWZ- odśnieżanie 2016 (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odsniezanie 2016 (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjasnienia - odsnieżanie 2016 (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - odśnieżanie 2016 (PDF, 2.6 MiB)
 • Uniewaznienie postępowania - odsniezanie 2016 (PDF, 753.3 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2016-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-19 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie terenu dz. nr 88/3 w m. Karolewo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe- plac Karolewo (PDF, 1.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiOR (ZIP, 66.9 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty utwardzenie placu Karolewo (PDF, 581.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji