ˆ

Wyniki innych postępowa

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGII LED W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - oswietl.LED 2017 edytowalny (ZIP, 15.3 MiB)
 • SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 9.8 MiB)
 • Załączniki W1,K1,W2,K2,W3,K3 (ZIP, 15.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - oświetl. LED 2017 (PDF, 6.7 MiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 266.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - oświetl. LED 2017 (PDF, 817.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ - oświetl. LED 2017 (PDF, 530.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - oświetl. LED2017 (PDF, 554 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postępowania w części - ośw. LED 2017 (PDF, 227.1 KiB)
 • Informacja o unieważn. czynności - oswietl. LED 2017 (PDF, 230.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - oświetl. LED 2017 (PDF, 713.4 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-06-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postęp. - odpady2-2017 (PDF, 252.6 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW N. Różanka (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ - SUW 2017 (PDF, 15.2 MiB)
 • SIWZ - SUW N.Różanka - edytowalny (ZIP, 246.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - SUW Nowa Różanka (PDF, 330 KiB)
 • Zmiana SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 444.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 - SUW 2017 (PDF, 439.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - SUW 2017 (PDF, 317.6 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał. do wyjaśnień SIWZ - SUW Nowa Różanka (ZIP, 24.3 MiB)
 • Zmiana SIWZ 3 - SUW 2017 (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 -SUW Nowa Różanka (PDF, 799.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - SUW 2017 (PDF, 525.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - SUW2017 (PDF, 617.8 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpadypubl2017 (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ - odpadypubl2017 (PDF, 16.9 MiB)
 • SIWZ - odpadypubl2017 edytowalny (ZIP, 227.6 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach-odpady publ 2017 (PDF, 314.2 KiB)
 • Unieważnienie postęp. - odpady publ. 2017 (PDF, 376 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady 2017 (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ - odpady 2017 (PDF, 19.4 MiB)
 • SIWZ - odpady 2017 edytowalny (ZIP, 252.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odpady2017 (PDF, 219 KiB)
 • Unieważnienie - odpady2017 (PDF, 277.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2017-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N , Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - drogi2017 (PDF, 19.3 MiB)
 • SIWZ - drogi2017 (PDF, 24.5 MiB)
 • SIWZ - drogi2017 edytowalny (ZIP, 287.9 KiB)
 • Projekty - Gnatowo 126004 (ZIP, 56.1 MiB)
 • Przedmiary, STWiOR - Gnatowo 126004 (ZIP, 51.1 MiB)
 • Projekty, przedmiar, STWiOR - Gnatowo 126005N (ZIP, 70.6 MiB)
 • Przedmiary, projekty, STWiOR-126010,126011,126027 (ZIP, 31 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - drogi2017 (PDF, 954.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert - drogi 2017 (PDF, 1.6 MiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2017-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ- kanalizacja Gnatowo2017-edytowalny (ZIP, 169.5 KiB)
 • SIWZ - kanalizacja Gnatowo2017 (PDF, 22.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu-kanalizacja Gnatowo2017 (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekty, przedmiary, specyfik.techn. (ZIP, 52.9 MiB)
 • Wyjasnienia - kanalizacja Gnatowo (PDF, 517.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kanalizacja Gnatowo (PDF, 507 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty- kanalizacja Gnatowo (PDF, 607.2 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2017-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPEDOWEGO.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - paliwa2017-1 (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ - paliwa2017-1 (PDF, 11.5 MiB)
 • SIWZ - paliwa2017-1 edytowalny (ZIP, 180.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - paliwa 2017 (PDF, 555.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - paliwa2017 (PDF, 591.8 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamowieniu - samochód i sprzęt-OSP 2-2017 (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ- samochód i sprzęt-OSP 2-2017 (PDF, 23.9 MiB)
 • SIWZ- samochód i sprzet -OSP. 2-2017 - edytowalny (ZIP, 321.5 KiB)
 • Wyjaśnienia- samochód i sprzęt -OSP 2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - samochód OSP (PDF, 496.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty/unieważnieniu - samochód OSP (PDF, 554.1 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2017-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - kruszywa2017 (PDF, 13.2 MiB)
 • SIWZ - kruszywa2017-edytowalny (ZIP, 138.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - kruszywa2017 (PDF, 4.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kruszywa2017 (PDF, 741.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty2 - kruszywa2017 (PDF, 901.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji