ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania: „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 871.6 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 564.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (PDF, 145.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 136.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 140.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 361.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 246.4 KiB)
 • PFU (ZIP, 36.4 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SWZ (PDF, 163.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.1 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji nr 1 (ZIP, 902 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 151 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 312.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup autobusu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 325.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 83.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 139.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 102.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 378 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 290.4 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 339.5 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SWZ (PDF, 104.3 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji nr 1 do SWZ (ZIP, 158.3 MiB)
 • Modyfikacja nr 2 (PDF, 139.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji nr 2 (DOC, 263.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 151 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 140.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autobusu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 319.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 71.8 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.8 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 142.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 139.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 103 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 110.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup autobusu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 318.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 71.7 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 139.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 102 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Kętrzyn. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 512.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 198.3 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 189.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 107.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 342.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 123.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 125 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 366.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 101.3 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 158.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 348.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 80.9 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (PDF, 157.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 139.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji