ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-06 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403 KiB)
 • SIWZ (PDF, 23.2 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 10.8 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 1.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 237.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1021.6 KiB)
 • Zmodyfikowane załączniki do SIWZ (ZIP, 3.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 254.6 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 25.3 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 45.4 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 771.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 211.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 453.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 214.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 345 KiB)
 • Załączniki do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 417 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 256.5 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót drogowych w miejscowościach Muławki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - roboty drogowe 2018 (PDF, 14 MiB)
 • SIWZ - roboty drogowe 2018 (PDF, 23.9 MiB)
 • SIWZ - roboty drogowe 2018 edytowalny (ZIP, 322.3 KiB)
 • Proj, przedm, ST - Wilkowo, łazdoje (ZIP, 10.5 MiB)
 • Proj, Przedm, ST - Jurki (ZIP, 4.6 MiB)
 • Proj, Przedm, ST - Muławki (ZIP, 6 MiB)
 • Informacja o złozonych ofertach - roboty drogowe 2018 (PDF, 475.6 KiB)
 • Unieważnienie postęp. w części - roboty drogowe 2018 (PDF, 220.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - roboty drogowe 2018 (PDF, 750.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - CZerniki plaża - 2018 - 2 (PDF, 7.7 MiB)
 • SIWZ - CZerniki plaża - 2018-2 (PDF, 26.2 MiB)
 • SIWZ - Czerniki Plaża 2018 - 2-edytowalny (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu - 2018 (ZIP, 18.2 MiB)
 • Budynek, parking z drogą, sieci cz.1 -2018 (ZIP, 65.6 MiB)
 • Budynek, parking z drogą, sieci cz.2 -2018 (ZIP, 32.7 MiB)
 • Pomost - 2018 (ZIP, 27 MiB)
 • Przedmiary - 2018 (ZIP, 6.9 MiB)
 • SST - cz.1 (PDF, 57.7 MiB)
 • SST - cz.2 (PDF, 40.2 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - Czerniki plaża -2018- 2 (PDF, 223.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - Czerniki plaża 2018-2 (PDF, 401.4 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Czerniki plaża 2018 (PDF, 7.8 MiB)
 • SIWZ - CZerniki plaża 2018 (PDF, 25.4 MiB)
 • SIWZ - Czerniki Plaża 2018 edytowalny (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu - 2018 (ZIP, 18.2 MiB)
 • Pomost - 2018 (ZIP, 27 MiB)
 • Budynek parking z drogą sieci - cz.1 -2018 (ZIP, 65.6 MiB)
 • Budynek parking z drogą sieci - cz.2 -2018 (ZIP, 32.7 MiB)
 • Przedmiary - 2018 (ZIP, 6.9 MiB)
 • SST - cz.1 - plaża 2018 (PDF, 57.7 MiB)
 • SST - cz.2 - plaża 2018 (PDF, 40.2 MiB)
 • Wyjasnienia - plaża Czerniki 2018 (PDF, 619.1 KiB)
 • Wyjasnienia 2 - plaża Czerniki 2018 (PDF, 305.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - Czerniki plaża 2018 (PDF, 224.2 KiB)
 • Informacja o unieważn. postęp. - Czerniki plaża - 2018 (PDF, 214.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 126021N, 126029N, 126031N, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - przebudowa dróg 2018 edytowalny (ZIP, 316.2 KiB)
 • SIWZ - przebudowa dróg 2018 (PDF, 23.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg 2018 (PDF, 13.8 MiB)
 • Dok proj STWiOR -Nowa Różanka 126021N (ZIP, 4.2 MiB)
 • Dok_proj_STWiOR-droga Karolewo 108 (ZIP, 26.9 MiB)
 • Dok proj STWiOR -droga Łazdoje 126031N (ZIP, 49 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - przebudowa dróg 2018 (PDF, 611.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - przebudowa dróg 2018 cz.2 (PDF, 410.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - przebudowa dróg 2018 cz.1,3 (PDF, 682.1 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady 2-2018 (PDF, 6.6 MiB)
 • SIWZ - odpady 2 - 2018 (PDF, 19.2 MiB)
 • SIWZ - odpady 2 - 2018 edytowalny (ZIP, 277.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-odpady 2-2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zmiana SIWZ - odpady 2-2018 (PDF, 909.3 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odpady 2 -2018 (PDF, 315.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odpady 2-2018 (PDF, 392.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - kruszywa 2018 (PDF, 8.8 MiB)
 • SIWZ - kruszywa 2018 (PDF, 15.2 MiB)
 • SIWZ - dostawa kruszywa 2018 edytowalny (ZIP, 198.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - kruszywa 2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach dodatk. - kruszywa 2018 (PDF, 259.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert 2,5 - kruszywa 2018 (PDF, 908.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty 1,3,4 - kruszywa 2018 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - paliwa 2-2017 (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ - paliwa 2-2017 (PDF, 12 MiB)
 • SIWZ - paliwa 2-2017 edytowalny (ZIP, 233.7 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - paliwa 2-2017 (PDF, 570.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - paliwa 2 -2017 (PDF, 666.7 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady 3 - 2017 (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ - odpady 3 - 2017 (PDF, 19.5 MiB)
 • SIWZ - odpady 3-2017 edytowalny (ZIP, 276.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - odpady 3-2017 (PDF, 521.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ - odpady 3 - 2017 (PDF, 842.6 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ - odpady 3 - 2017 (PDF, 259.1 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 - odpady 3 - 2017 (PDF, 396.8 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odpady 3 - 2017 (PDF, 481.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odpady 3 - 2017 (PDF, 537.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji