ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 241.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 386.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 228.2 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej Karolewo - Kwiedzina
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 19 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 324.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 12.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 382 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 718.4 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Martiany
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 21.2 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 14.4 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 51.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 513.8 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gałwuny, Gmina Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 19.3 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 323.6 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 17.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 466.2 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki - Karolewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 19.3 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 323.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 507.4 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 21 MiB)
 • RGG.271.36.2018 SIWZ edytowalny (ZIP, 274.3 KiB)
 • Projekt, przemiar, SST (ZIP, 12.5 MiB)
 • Wyjaśnienia - OSA 2018 (PDF, 355.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 346.9 KiB)
 • Zmodyfikowana informacja o wyborze oferty (PDF, 434.9 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki – Karolewo i przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do DP nr 1608N dz. nr 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 24.2 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 337.2 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - drogi Wopławki 2018 (PDF, 388.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 688.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-25 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 23.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 10.8 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.7 KiB)
 • Unieważnienie postęp. - plac zabaw 2 Karolewo (PDF, 258.2 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 392.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.6 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienia / Modyfikacje nr 1 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do Wyjaśnień / Modyfikacji nr 1 (ZIP, 388.2 KiB)
 • Wyjaśnienia / Modyfikacje nr 2 do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 352.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 632.2 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odpady publiczne 2018 edytowalny (ZIP, 238.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady publ. 2018 (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ - odpady publiczne 2018 (PDF, 17.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - odpady publ. 2018 (PDF, 227 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - odpady publ. 2018 (PDF, 384.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji