ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 3.2 MiB)
 • Zmodyfikowany załącznik (DOCX, 84 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 400.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.4 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 259.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 264.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 266.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 629.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 348.7 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 1.5 MiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 391 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.9 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 208.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 196 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 782.6 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 5 (ODT, 32.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 377.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 295 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-11-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 32 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 437.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ edytowalna (ZIP, 285.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 238.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ edytowalna (ZIP, 312.1 KiB)
 • Ogłoszenie zmian (PDF, 156.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 395.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 380.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126022N Nowa Różanka - Dąbrowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 405 KiB)
 • SIWZ (PDF, 22.7 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 332.9 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 6.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 387.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 607.6 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 243.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374.6 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania (PDF, 817.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 259.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 405.6 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na działkach 123/1 i 127 w miejscowości Biedaszki Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 22.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 331.9 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 37.3 MiB)
 • Projekt - zdjęcia (ZIP, 53.9 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 403 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 443.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 126022N Nowa Różanka - Dąbrowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 22.9 MiB)
 • SWIZ edytowalny (ZIP, 332.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 6.3 MiB)
 • Informacja w otwarcia ofert (PDF, 371.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 213.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 392.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 466.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 309.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji