ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług transportowych przy uzyciu pojazdu przystosowanego do transportu towarów luzem (wywrotką).Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług transportowych przy uzyciu pojazdu przystosowanego do transportu towarów luzem (wywrotką).

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług transportowych przy uzyciu pojazdu przystosowanego do transportu towarów luzem (wywrotką).

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 146496-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-07-11 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-07-11 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn

Ogłoszono dnia: 2008-07-01 przez Marek Lemieszek

Treść:

 

 

RGG.341-51/08

 

 

FORMULARZ ZP-403

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 146496

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

 

Nazwa:

Urząd Gminy Kętrzyn

Adres pocztowy:

ul. Kościuszki 2

Miejscowość:Kętrzyn

Kod pocztowy:11-400

Województwo:warmińsko-mazurskie

Telefon:089 7512474 w. 17

Fax:089 7512746

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług transportowych przy użyciu pojazdu pojazdu przystosowanego do transportu towarów luzem (wywrotką).

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Usługi

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia : świadczenie usług transportowych samowyładowczym samochodem ciężarowym - wywrotką o ładowności co najmniej 15 ton, polegających na transporcie materiałów sypkich (piasek, żużel, żwir, itp.);

CPV : 60122130-9 Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem.

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie . Wielkość zamówienia - 300 000 tono-kilometrów.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia o 20%. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Glówny przedmiot

60.12.21.30-9

Dodatkowe przedmioty

 II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 135245.90   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   25/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Transport Usługowy Dariusz Miejłuk

Adres pocztowy:

ul. Mazowiecka 12/5

Miejscowość: Kętrzyn

Kod pocztowy: 11-400

Kraj/województwo: warmińsko-mazurskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    0.45 zł / 1 t x km

Oferta z najniższą ceną:   0.45 zł / 1 t x km / Oferta z najwyższą ceną:   0.45 zł / 1 t x km

Waluta:   PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-08 08:04:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-08 08:07:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-08 08:07:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony