ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 27 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 706.7 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 46.9 MiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 486.7 KiB)
 • Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (PDF, 325.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 961.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 26 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 316.2 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 79.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 666.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 785.7 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N od drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Owczarnia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409 KiB)
 • SIWZ (PDF, 25.1 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 316.6 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 20.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 902.8 KiB)
 • Zmodyfikowany wzór umowy (ODT, 66.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 447.6 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 228.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.7 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 901.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 391 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.7 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 754.9 KiB)
 • Informacja o anulowaniu wyboru oferty (PDF, 270.8 KiB)
 • Powtórna informacja o wyborze oferty (PDF, 698.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo, gm. Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 408.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 24.2 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 311.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 37.4 MiB)
 • Projekt - zdjęcia (ZIP, 92.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 386.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 721.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 417.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 545.2 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 54.8 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 435.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 687.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 19.1 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 987.8 KiB)
 • Unieważnienie części VI c (PDF, 212 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 27.3 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 547.5 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 54.8 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 398 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 247.6 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z miejsc publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki (PDF, 819.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji