ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 209.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 162.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 358.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 371.5 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 114.3 MiB)
 • Id postępowania (DOCX, 12 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 131.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 132.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 349.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 279.4 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 20.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 131 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w części I postępowania (PDF, 132.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części II postępowania (PDF, 117.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 568.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 159.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 40.1 MiB)
 • Id postępowania (DOC, 112.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 121 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części I i III postępowania (PDF, 331.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert w części II i IV (PDF, 134.9 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienia (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 356.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 369 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 33.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (PDF, 392.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (PDF, 275 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 132.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 164.7 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie i Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 361.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 383.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST Kętrzyn (ZIP, 113.4 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST Wilkowo (ZIP, 33.4 MiB)
 • Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie (PDF, 136.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 137.7 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 364 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 385.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST - OSP Karolewo (ZIP, 45 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST - UG Kętrzyn (ZIP, 113.4 MiB)
 • Projekt, przedmiar, SST - SP Wilkowo (ZIP, 33.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 47.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do SWZ (PDF, 153.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej do sfinansowania (PDF, 138 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części II i III postępowania (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w części I postępowania (PDF, 151.9 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 6 MiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 91.4 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 241.2 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji (ZIP, 6.3 MiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 491.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 210.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 361.7 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji nr 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 431 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 734.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 289.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 256.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 686.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.9 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 119.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 800.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 348.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 290.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji