ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 241
Data ogłoszenia
2009-10-09
Data rozstrzygnięcia
2009-11-05
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania (ZIP, 9.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZIP, 6.2 KiB)
Lp 242
Data ogłoszenia
2009-10-01
Data rozstrzygnięcia
2009-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z naoędem 4X4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty. (ZIP, 6.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZIP, 4 KiB)
Lp 243
Data ogłoszenia
2009-09-15
Data rozstrzygnięcia
2009-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Trzy Lipy, gm. Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (ZIP, 6.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (ZIP, 4.1 KiB)
Lp 244
Data ogłoszenia
2009-08-31
Data rozstrzygnięcia
2009-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Różanka i Nowa Różanka, gm. Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - projekty sieci kanaliz. (ZIP, 8.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (ZIP, 5.9 KiB)
Lp 245
Data ogłoszenia
2009-08-14
Data rozstrzygnięcia
2009-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Smokowo, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Sokowo. (ZIP, 5.4 KiB)
 • Udzielenie zamówienia - droga Smokowo (ZIP, 4.1 KiB)
Lp 246
Data ogłoszenia
2009-08-07
Data rozstrzygnięcia
2009-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie kotłowni olejowej w budynku gimnazjum w Karolewie, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - kotłownia Karolewo (ZIP, 6.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kotłownia (ZIP, 5 KiB)
Lp 247
Data ogłoszenia
2009-08-06
Data rozstrzygnięcia
2009-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej Koczarki - Sykstyny - Bałowo, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - wodociąg Koczarki - Sykstyny -Bałowo (ZIP, 6.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZIP, 4.9 KiB)
Lp 248
Data ogłoszenia
2009-07-28
Data rozstrzygnięcia
2009-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łazdoje, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty - droga Łazdoje (ZIP, 5.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- droga Łazdoje (ZIP, 4.2 KiB)
Lp 249
Data ogłoszenia
2009-07-23
Data rozstrzygnięcia
2009-09-04
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wopławki, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (ZIP, 5.6 KiB)
 • Ogoszenie o udzieleniu zamówioenia - droga Wopławki (ZIP, 5.7 KiB)
Lp 250
Data ogłoszenia
2009-07-20
Data rozstrzygnięcia
2009-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nawierzchni dróg i miejsc postojowych w sąsiedztwie sali sportowej w Karolewie, gm. Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (ZIP, 5.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (ZIP, 4.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji