ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 221
Data ogłoszenia
2010-10-12
Data rozstrzygnięcia
2010-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - odsnieżanie (ZIP, 9.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odśnieżanie (ZIP, 5.4 KiB)
Lp 222
Data ogłoszenia
2010-09-20
Data rozstrzygnięcia
2010-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przydomowymi i lokalnymi oczyszczalniami ścieków w Gminie Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - sieci wod.-kan. (ZIP, 11.2 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o wyborze oferty (ZIP, 2.2 KiB)
 • Unieważnienie czynności (ZIP, 5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty -sieci wod.-kan. (ZIP, 11 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZIP, 8.8 KiB)
Lp 223
Data ogłoszenia
2010-09-02
Data rozstrzygnięcia
2010-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze oferty - nadzór (ZIP, 6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nadzór (ZIP, 4.1 KiB)
Lp 224
Data ogłoszenia
2010-08-11
Data rozstrzygnięcia
2010-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi w obrębie Czerniki, gm. Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Czerniki (ZIP, 7.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - droga Czerniki (ZIP, 4.4 KiB)
Lp 225
Data ogłoszenia
2010-08-10
Data rozstrzygnięcia
2010-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym-wywrotką.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty-transport (ZIP, 6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - transport (ZIP, 7.3 KiB)
Lp 226
Data ogłoszenia
2010-07-30
Data rozstrzygnięcia
2010-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej Czerniki-Rybniki-Gierłoż
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - wodociąg Czerniki - Rybniki- Gierłoż (ZIP, 6.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -woda Czerniki (ZIP, 8.7 KiB)
Lp 227
Data ogłoszenia
2010-07-21
Data rozstrzygnięcia
2010-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty-dowóz dzieci (ZIP, 6.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowóz (BIN, 101.5 KiB)
Lp 228
Data ogłoszenia
2010-07-02
Data rozstrzygnięcia
2010-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - kredyt (ZIP, 8.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kredyt (ZIP, 4.6 KiB)
Lp 229
Data ogłoszenia
2010-06-14
Data rozstrzygnięcia
2010-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - place zabaw (ZIP, 7.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - place zabaw (ZIP, 7.7 KiB)
Lp 230
Data ogłoszenia
2010-05-19
Data rozstrzygnięcia
2010-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Karolewo, gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Orlik 2012 (ZIP, 7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Orlik 2012 (ZIP, 8.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji