ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 348.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 80.9 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (PDF, 157.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 139.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 358.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 101.4 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SWZ (PDF, 131 KiB)
 • Informacja o kwocie przezaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 127 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 344.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 105.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.5 KiB)
 • Zmiana terminów (PDF, 126.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 128.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 132.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 366.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 384.5 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 114.7 MiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (PDF, 133.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 145.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.2 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania (PDF, 151.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 108.1 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 118 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5, 82/12, 175, 77/8, 168, 174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.7 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 284.8 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 127.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 151.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 367.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 384.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 114.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 133.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 289.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 338.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 126.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 149.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14, 22
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 339.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 161 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 40.2 MiB)
 • Projekt - zdjęcie (ZIP, 34.6 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 129.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 136.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 145.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji