ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-06-21
Data rozstrzygnięcia
2017-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGII LED W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - oświetl. LED 2017 (PDF, 713.4 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-06-08
Data rozstrzygnięcia
2017-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - SUW2017 (PDF, 617.8 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-06-05
Data rozstrzygnięcia
2017-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postęp. - odpady publ. 2017 (PDF, 376 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-05-08
Data rozstrzygnięcia
2017-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie - odpady2017 (PDF, 277.5 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2017-04-28
Data rozstrzygnięcia
2017-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N , Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze ofert - drogi 2017 (PDF, 1.6 MiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2017-03-09
Data rozstrzygnięcia
2017-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo, Gmina Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty- kanalizacja Gnatowo (PDF, 607.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2017-02-24
Data rozstrzygnięcia
2017-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPEDOWEGO.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - paliwa2017 (PDF, 591.8 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2017-02-17
Data rozstrzygnięcia
2017-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty/unieważnieniu - samochód OSP (PDF, 554.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2017-02-13
Data rozstrzygnięcia
2017-03-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty2 - kruszywa2017 (PDF, 901.5 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2017-02-06
Data rozstrzygnięcia
2017-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 126028N w miejscowości Karolewo, działka Nr 105, Gmina Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Karolewo 105, Gmina Kętrzyn (PDF, 663.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji