ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 6 MiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 91.4 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 241.2 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji (ZIP, 6.3 MiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 491.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 210.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 361.7 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji nr 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 431 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 734.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 289.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 256.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 686.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.9 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 119.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 800.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 348.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 290.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 27 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 706.7 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 46.9 MiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 486.7 KiB)
 • Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (PDF, 325.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 961.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 26 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 316.2 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 79.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 666.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 785.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N od drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Owczarnia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409 KiB)
 • SIWZ (PDF, 25.1 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 316.6 KiB)
 • Projekt, Przedmiar, SST (ZIP, 20.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 902.8 KiB)
 • Zmodyfikowany wzór umowy (ODT, 66.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 447.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 228.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.7 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 901.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 391 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.7 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 754.9 KiB)
 • Informacja o anulowaniu wyboru oferty (PDF, 270.8 KiB)
 • Powtórna informacja o wyborze oferty (PDF, 698.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo, gm. Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 408.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 24.2 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 311.3 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 37.4 MiB)
 • Projekt - zdjęcia (ZIP, 92.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 386.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 721.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 417.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • SIWZ edytowalny (ZIP, 545.2 KiB)
 • Projekt, przedmiar, SST (ZIP, 54.8 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 435.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 687.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji