ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odśnieżanie3Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odśnieżanie3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odśnieżanie3

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Nr UZP: 397962-2009

Ogłoszono dnia: 2009-11-19 przez Marek Lemieszek

Treść:

RGG.341-90/09

Kętrzyn: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia : odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 20 km, tj. : rejon Nr 6 obejmujący miejscowości : Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Stadniki, Łazdoje, Stachowizna, Sławkowo,Windykajmy, Mała Nowa Wieś - łączna długość dróg 20 km;
CPV : 90620000-9 Usługi odśnieżania
2.Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana wielkość zamówienia - 10 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej w pkt 1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 18000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowy Robót Ziemnych i Transportowych Pokoje Gościnne Władysław Brzdęk, ul. Rataja 2A, 11-400 Kętrzyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 90,- zł / 1 godz.
Oferta z najniższą ceną: 90,- zł / 1 godz. oferta z najwyższą ceną: 90,- zł / 1 godz.
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-19 08:47:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-19 09:52:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 09:52:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony