ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 PLN

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 276 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 310.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 259.7 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu na rzece Guber oraz przepustu na rzece Muławce
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 4.8 MiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 78 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 356.4 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 125.2 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 24 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 141.4 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2021-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie, publikacja i kolportaż na terenie gminy Kętrzyn miesięcznika lokalnej gazety o charakterze prasowo-informacyjnym z bieżących gminnych wydarzeń”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 13.9 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 304.5 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w Gminie Kętrzyn z podziałem na 6 zadań
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 158.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (ODT, 34.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzory umów (ZIP, 253.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - mapy (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja wyborze ofert (PDF, 475.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 12.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 468 KiB)
 • Powtórna informacja o wyborze oferty (PDF, 480.5 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 5.2 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 457.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 244.2 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2019-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 5.2 MiB)
 • Edytowalne załączniki (DOC, 110.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 305 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Kętrzyn
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 110.2 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 406.5 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOT, 20.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji