ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA, WYKAZY

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wykaz rejestrów i ewidencji
Zasady
udostępniania danych
Pokój
 Ewidencja działalności gospodarczej
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
Pokój nr 18
tel. 751 27 46
wew. 18
 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
 Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż
napoji alkoholowych
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
 Rejestr uchwał Rady Gminy
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
Pokój nr 14
wew. 14
 Rejestr wydanych Dowodów Osobistych
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
Pokój nr 23
wew. 23
 Rejestr utraconych Dowodów Osobistych
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr wydanych poświadczeń zameldowania
udostępniane dane adresowe na wniosek pisemny
 Rejestr zameldowania na pobyt czasowy
do 2 miesięcy
udostępniane dane adresowe na wniosek pisemny
 Rejestr zameldowania cudzoziemców
udostępniane dane adresowe na wniosek pisemny
 Rejestr przedpoborowych
nieudostępniane (tajne)
Pokój nr 23
wew. 23
 Rejestr poborowych
nieudostępniane (tajne)
 Rejestr wydanych decyzji świadczeń
rzeczowych i osobistych
nieudostępniane (tajne)
 Rejestr zamówień publicznych
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
Pokój nr 17
wew. 17
 Rejestr dzierżawców
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr sprzedanych nieruchomości
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr nieruchomości komunalnych
udostępniane na wniosek
pisemny lub ustny
 Rejestr wydanych zaświadczeń przez RRGG
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
Pokój nr 19
wew. 19
 Rejestr gospodarstw rolnych
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
Pokój nr 33
wew. 33
 Rejestr podatników
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr umorzeń i odroczeń osób fizycznych
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr umorzeń i odroczeń osób prawnych
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr odwołań
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Rejestr zaświadczeń
nieudostępniane (Ustawa o ochronie danych osobowych)
Rejestr Instytucji Kultury udostępnianie na wniosek pisemny lub ustny
Pokój nr 20
Ewidencja obiektów hotelowych udostępnianie na wniosek pisemny lub ustny
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 12:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 12:49:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-23 10:40:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograna Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organami Gminy są:

 

1)    RADA GMINY jako organ stanowiący i kontrolny;

 

2)    WÓJT jako organ wykonawczy.

 

 Siedzibą organów Gminy jest miasto Kętrzyn.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-22 13:25:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 12:25:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-28 07:08:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD RADY GMINY KĘTRZYN - kadencja 2014-2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

ANDRZEJ SIENKIEWICZ
Przewodniczący
zam. Karolewo
TADEUSZ ŁADOSZ
Wiceprzewodniczący
zam. Jurki
JADWIGA BAZYLUK
Radna
zam. Nakomiady
BEATA BOHDANOWICZ
Radna
zam. Linkowo
TADEUSZ DEPTUŁA
Radny
zam. Windykajmy
TERESA JUCHNIEWICZ
Radna
zam. Biedaszki
AGNIESZKA ROSZIG
Radna
zam. Koczarki
RENATA OLECHNOWICZ Radna zam. Biedaszki
LESZEK TWAROGOWSKI
Radny
zam. Łazdoje
IWONA RAŁOWIEC
Radna
zam. Karolewo
TOMASZ RUTKOWSKI
Radny
zam. Czerniki
ZBIGNIEW RUTKOWSKI
Radny
zam. Parcz
MIROSŁAW TOMASIK
Radny
zam. Olchowo
EUGENIUSZ SZCZURKO
Radny
zam. Wopławki
ŻUKOWSKI IRENEUSZ
Radny
zam. Nowa Różanka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:21:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22 14:31:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn
TERESA MARZENA JUCHNIEWICZ
 
pełni dyżur w każdy PONIEDZIAŁEK
w godz. 10:00 - 12:00
w pokoju nr 13
 
tel. (0 89) 751 24 74  wew. 13
fax (0 89) 751 27 46

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28 12:12:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMISJE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada powołuje następujące stałe komisje:
 
1)    KOMISJA REWIZYJNA, składającą się z trzech radnych obejmującą następujące sprawy:
 
a)    kontrolę realizacji uchwał Rady,
b)    opiniowanie wykonania budżetu,
       c)     wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium,
d)    wykonywanie innych kontroli, zleconych przez Radę Gminy uchwałą określającą ich zakres.
 
2)    KOMISJA ROLNICTWA I USŁUG - składającą się nie mniej niż z trzech radnych, obejmującą sprawy:
 
     a)    rolnictwa,
     b)    handlu rzemiosła i usług,
     c)    
komunikacji i dróg
     d)    ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych.
 
3)    KOMISJA BUDŻETU I UCHWAŁ - składającą się nie mniej niż z trzech radnych, obejmującą działania w zakresie:
 
 a)    legislacyjnej pracy Rady, zgłaszania i wprowadzania poprawek do uchwał, wprowadzania nowych uregulowań, badania skutków proponowanych rozwiązań,
       b)    opiniowania projektu budżetu,
       c)     tworzenia spółek i wnoszenia udziałów,
 d)    nadawania honorowego obywatelstwa.
 
4)    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA – składającą się nie mniej niż z trzech radnych, obejmującą następujące sprawy:
 
a)    inwestycje gminne,
            b)    wykorzystanie i zagospodarowanie mienia komunalnego,
            c)     pozyskiwanie pozabudżetowych środków pomocowych,
            d)    ograniczenie bezrobocia,
            e)    ochrona zieleni i lasów,
f)      gospodarka odpadami komunalnymi.
 
5)    KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I TURYSTYKI – składającą się  nie mniej niż z trzech radnych, obejmującą sprawy:
 
  a)    rozwoju oświaty i kultury,
        b)    ochrony zdrowia,    
        c)     przeciwdziałania patologiom społecznym,
        d)    współpracy zespołów młodzieżowych z Radą Gminy,
        e)    rozwoju sportu i turystyki,
        f)      infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
        g)    ładu i porządku publicznego.
 
5)    KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI – analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:
 
  a)    skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
        b)    wniosków,    
        c)     petycji składanych przez obywateli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:34:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:44:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
165079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMISJA REWIZYJNA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz pozostałych członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie ze swojego grona. 
     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wskazany przez niego członek Komisji.
Skład Komisji Rewizyjnej:
  
IWONA RAŁOWIEC Przewodnicząca komisji
BEATA BOHDANOWICZ Wiceprzewodnicząca
AGNIESZKA ROSZIG Członek
TOMASZ RUTKOWSKI Członek
ZBIGNIEW RUTKOWSKI Członek
MIROSŁAW TOMASIK Członek
IRENEUSZ ŻUKOWSKI Członek
 
      Zasady organizacji komisji, zasady kontroli, trybu kontroli, posiedzeń komisji określa Statut Gminy Kętrzyn.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:40:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 08:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMISJI ROLNICTWA I USŁUG

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
MIROSŁAW TOMASIK
Przewodniczący
TADEUSZ DEPTUŁA
Członek
TADEUSZ ŁADOSZ Członek
ZBIGNIEW RUTKOWSKI Członek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:42:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:18:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU I UCHWAŁ

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
RENATA OLECHNOWICZ
Przewodnicząca
TOMASZ RUTKOWSKI
Wiceprzewodniczący
TERESA JUCHNIEWICZ
Członek
AGNIESZKA ROSZIG
Członek
IRENEUSZ ŻUKOWSKI
Członek
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:45:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:24:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
TADEUSZ DEPTUŁA  
Przewodniczący
JADWIGA BAZYLUK  
Wiceprzewodnicząca
IWONA RAŁOWIEC  
Członek
ANDRZEJ SIENKIEWICZ  
Członek
EUGENIUSZ SZCZURKO  
Członek
LESZEK TWAROGOWSKI   Członek
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:46:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:29:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA KULTURY I TURYSTYKI

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
TERESA JUCHNIEWICZ
Przewodnicząca
JADWIGA BAZYLUK
Wiceprzewodnicząca
RENATA OLECHNOWICZ
Członek
BEATA BOHDANOWICZ
Członek
LESZEK TWAROGOWSKI
Członek
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-23 11:47:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:35:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji