Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 11032
Wybory, referenda 70836
Urząd Gminy Kętrzyn 78138
Dane podstawowe 14981
Statut Gminy 10333
Regulaminy 162042
Kierownictwo urzędu 275
Wójt 8762
Sekretarz 159356
Skarbnik 156690
Referaty i stanowiska 10325
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 818533
Rada Gminy Kętrzyn 19029
Skład rady 166753
Radni - kontakt 10785
Przewodnicząca rady 9651
Komisje 156747
Komisja Rewizyjna 7376
Komisja Rolnictwa i Usług 6425
Komisja Budżetu i Uchwał 6247
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 6576
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 6919
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2087
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 8902
Uchwały Rady Gminy 793702
Protokoły z sesji rady 504015
Protokoły komisji 558146
Stanowisko Rady Gminy 529068
Jednostki organizacyjne 7871
GOPS 2562
SP Biedaszki 1739
SP Kruszewiec 1785
SP Nakomiady 2105
SP Wilkowo 1780
GOK 1974
Jednostki pomocnicze 30418
Podatki i opłaty 231398
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 32338
Budżet, sprawozdania, mienie 21711
Projekt budżetu 29113
Sprawozdania z wykonania 16283
Sprawozdania kwartalne 13721
Opinie RIO 10428
Sprawozdania finansowe 1661
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 241681
Akty prawne 2244040
Akty prawne - inne 8641
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 177381
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32096
Zamówienia publiczne aktualne 484755
Zamówienia publiczne w toku 304466
Zamówienia publiczne archiwalne 334980
Wyniki zamówień publicznych 336734
Wyniki innych postępowa 282925
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 65592
Nieruchomości ogłoszenia 355495
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 177257
Aktualności i ogłoszenia 37194
Harmonogram odbioru odpadów 98470
Zasady segregacji 12002
Pojemnik niebieski 2957
Pojemnik zielony 2893
Pojemnik żółty 2688
Pojemnik brązowy 2398
Odpady pozostałe 3075
PSZOK 3586
Plan gospodarki odpadami 6596
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 7522
Czy wiesz że...? 2928
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 211845
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 66972
Sprawozdania 8344
Akty prawne 8852
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 3460
Wykazy, Archiwum nieruchomości 3796
Wykazy nieruchomości 30642
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 318984
Wyniki ogłoszeń 9880
Procedury załatwiania spraw 340196
Referaty / Stanowiska 100330
Sprawy 133021
Zarządzanie kryzysowe 8279
Rejestr informacji o środowisku 32906
PPWOW 19370
Dofinansowanie 26271
Strategie, raporty, opracowania 15617
Pomoc publiczna 8600
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12138
Działalność lobbingowa 9982
Ochrona środowiska 20385
Decyzje środowiskowe 51982
Ogłoszenia, obwieszczenia 3992
Rejestry 4714
Łowiectwo 95085
Petycje 13113
Zezwolenia 2368
Sprzedaż alkoholu 6978
Informacje nieudostępniane 9406
Ogłoszenia o naborze 232595
Ogłoszenia aktualne 41
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 126
RODO 129809
Kontrole 58736

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3535
Statystyka 5922
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 9669
Regionalny BIP WM 644
Rejestr zmian 1479356
Redakcja Biuletunu 6035
Instrukcja obsługi 4807
Pliki do pobrania 12113
Mapa serwisu 5829
Powiaty i gminy 6733

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 135607
Ostatnio dodane 22244
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 475689
Informacje o naborze 515416
Nieodpłatna pomoc prawna 2962