ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi - Portal Mieszkańca, ePUAP 36117
NSP 2021 26430
Wybory, referenda 213415
Urząd Gminy Kętrzyn 125149
Dane podstawowe 36715
Statut Gminy 43512
Regulaminy 234782
Kierownictwo urzędu 705
Wójt 43036
Sekretarz 223087
Skarbnik 229034
Referaty i stanowiska 16006
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 2691106
Rada Gminy Kętrzyn 33881
Skład rady 266845
Radni - kontakt 35943
Przewodnicząca rady 26005
Komisje 215239
Komisja Rewizyjna 31732
Komisja Rolnictwa i Usług 24573
Komisja Budżetu i Uchwał 28198
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 24908
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 33626
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 20181
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 41993
Uchwały Rady Gminy 2732929
Protokoły z sesji rady 1929585
Protokoły komisji 2052633
Stanowisko Rady Gminy 1920031
Jednostki pomocnicze 72476
Akty prawne 4116860
Akty prawne - inne 28619
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 260539
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 106958
Zamówienia publiczne aktualne 816380
Zamówienia publiczne w toku 589325
Zamówienia publiczne archiwalne 646679
Wyniki zamówień publicznych 637163
Wyniki innych postępowa 553629
Zamówienia publiczne do 130 000 PLN 96759
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 8470
Nieruchomości ogłoszenia 611500
Wykazy, Archiwum nieruchomości 49636
Wykazy nieruchomości 67688
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 436526
Wyniki ogłoszeń 11239
Podatki i opłaty 411781
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 74841
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 277327
Aktualności i ogłoszenia 149798
Harmonogram odbioru odpadów 302573
Zasady segregacji 39868
Pojemnik niebieski 13271
Pojemnik zielony 23077
Pojemnik żółty 19007
Pojemnik brązowy 19153
Odpady pozostałe 21243
PSZOK 16326
Plan gospodarki odpadami 25396
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 42990
Czy wiesz że...? 18067
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 472323
Budżet, sprawozdania, mienie 53987
Projekt budżetu 103035
Budżet od 2003 do 2008 17400
Sprawozdania z wykonania 42896
Sprawozdania kwartalne 38062
Opinie RIO 51780
Sprawozdania finansowe 30419
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności, ogłoszenia 411739
Konsultacje 916
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 206198
Sprawozdania 37379
Akty prawne 34560
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 23215
Procedury załatwiania spraw w urzędzie 0
Zarządzanie kryzysowe 15512
Jednostki organizacyjne 10466
GOPS 22053
SP Biedaszki 9545
SP Kruszewiec 14699
SP Nakomiady 19630
SP Wilkowo 12372
GOK 17272
Ochrona środowiska 67052
Decyzje środowiskowe 139124
Ogłoszenia, obwieszczenia 66875
Rejestry 9984
Rejestr informacji o środowisku 71782
PPWOW 84520
Dofinansowanie 91630
Strategie, raporty, opracowania 44402
Pomoc publiczna 11023
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 27638
Działalność lobbingowa 39059
Łowiectwo 165412
Petycje 68594
Zezwolenia 4003
Sprzedaż alkoholu 42708
Informacje nieudostępniane 29545
Ogłoszenia o naborze 449415
Ogłoszenia aktualne 74
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 151
RODO 225455
Sygnaliści 4281
Kontrole 145262
Kontrola zarządcza 1700
Raport o stanie gminy 30646

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności, koordynator 29294
Wyszukiwarka 3679
Statystyka 7867
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 32399
Regionalny BIP WM 659
Rejestr zmian 2619490
Redakcja Biuletunu 8406
Mapa serwisu 8231
Powiaty i gminy 11373
Pliki do pobrania 20279
Instrukcja obsługi 6581

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OGŁOSZENIA, INFORMACJE 277480
Ostatnio dodane 27726
Portal Mieszkańca - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 624515
Informacje o naborze 828361
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 24808