ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:52 Zmiana statusu elementu informacja Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2018 - status archiwalny Robert Skórka
13:13:37 Upublicznienie elementu informacja Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2021 Robert Skórka
11:24:52 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn Robert Skórka

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:32 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 6/2021 Robert Skórka
11:28:32 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie Anna Grabias

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:00:38 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Wynik naboru na stanowisko ds. wynagrodzeń - Nazwa elementu do którego przynależy: 5/2021 Robert Skórka
15:00:29 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 5/2021 Robert Skórka
13:46:32 Upublicznienie elementu informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 21.02.2013 r. znak: WR.6341.1.2013 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Skórka
12:22:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn Anna Grabias

Zmiany z dnia: 2021-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:08:37 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn Anna Grabias

Nawigacja między stronami listy informacji