ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:24 Zmiana statusu elementu informacja Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Kętrzyn - status archiwalny Robert Skórka
10:37:14 Upublicznienie elementu informacja Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Kętrzyn Robert Skórka

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:19 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn Anna Grabias
10:57:08 Upublicznienie elementu informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy stopnia wodnego MEW Stachowizna. Robert Skórka
08:35:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kętrzyn Anna Grabias

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:52 Zmiana statusu elementu informacja Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2018 - status archiwalny Robert Skórka
13:13:37 Upublicznienie elementu informacja Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2021 Robert Skórka
11:24:52 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn Robert Skórka

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:32 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 6/2021 Robert Skórka
11:28:32 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie Anna Grabias

Nawigacja między stronami listy informacji