Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGG.6840.15.2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Wójt Gminy Kętrzyn

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2 położonej w miejscowości Kruszewiec.

Ogłoszono dnia: 2019-08-21 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-09-27 09:00:00

Miejsce

Siedziba Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, sala nr 1.

Księga wieczysta

OL1K/00019487/2

Cena wywoławcza

32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset zł).

Wadium

10% ceny wywoławczej

Informacje dodatkowe

Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. , poz. 2204 z póżn. zm./. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 19, tel. 897512474 w. 19.

Załączniki