ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-10-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-11-24 09:30:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 16 o pow. 64,88 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p.pokoju, usytuowany na parterze budynku nr 24 położonym na działce oznaczonej nr 14/39 o pow. 1286 m2 w obrębie Karolewo wraz z udziałem 593/10 000 w częściach wspólnych budynku i działki.
Cena wywoławcza
80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (DOC, 55 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 256.7 KiB)
 • wynik przetargu w dostępności (DOC, 29 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-10-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-11-24 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 o pow. 32,26 m2 położony na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udział 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2.
Cena wywoławcza
40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik przetargu w dostępności (DOC, 27.5 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 218.2 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-06-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-07-14 10:30:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 o pow. 32,26 m2 położony na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udział 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł). Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • zdjęcie (JPG, 125.1 KiB)
 • lokalizacja (PNG, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (PDF, 217.1 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 230.8 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-06-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-07-14 10:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 16 o pow. 64,88 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p.pokoju, usytuowany na parterze budynku nr 24 położonym na działce oznaczonej nr 14/39 o pow. 1286 m2 w obrębie Karolewo wraz z udziałem 593/10 000 w częściach wspólnych budynku i działki.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.000,00 zł (sto tysięcy zł). Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (PDF, 217 KiB)
 • rzut lokalu (JPG, 264 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 371.4 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 231 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-06-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-07-14 09:30:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) netto.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (PDF, 221.2 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (JPG, 925.5 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 248.6 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-06-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-07-14 09:00:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł) netto.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (PDF, 221.2 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (JPG, 925.5 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 245.5 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-04-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-05-27 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 111 o pow. 4707 m2, (sklasyfikowana jako R IVb – 2015m2, RIVa - 2692m2) położona w obrębie Wilkowo.
Cena wywoławcza
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 283,00 zł.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 691.1 KiB)
 • regulamin przetargu (PDF, 1.5 MiB)
 • wynik (PDF, 239.7 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-06-28 08:00:00
Data i godzina przetargu
2021-08-10 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 111 o pow. 4707 m2, (sklasyfikowana jako R IVb – 2015m2, RIVa - 2692m2) położona w obrębie Wilkowo.
Cena wywoławcza
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 282,42 zł.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 735.6 KiB)
 • regulamin przetargu (PDF, 1.8 MiB)
 • treść ogłoszenia przygotowana w dostępności cyfrowej (ODT, 10 KiB)
 • regulamin przetargu w dostepnosci cyfrowej (DOC, 39 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-05-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-24 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 38/19 o pow. 407 m2, położona w obrębie Wopławki.
Cena wywoławcza
11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł) netto.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia o przetargu (PDF, 903.5 KiB)
 • Treść ogłoszenia przygotowana w dostępności cyfrowej (PDF, 80.8 KiB)
 • lokalizacja (JPG, 666.9 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 221.7 KiB)
 • wynik przetargu w dostępności cyfrowej (PDF, 63.1 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-04-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-05-21 09:30:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące zł) netto.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Treść ogłoszenia o przetargu (PDF, 1.5 MiB)
 • Treść ogłoszenia przygotowana w dostępności cyfrowej (PDF, 173.2 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 7.5 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 8.6 MiB)
 • mapa (JPG, 903.1 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 197.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji